Kuntalaiset voivat antaa kommentteja koskien Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitystä sekä Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisselvitystä

Itä-Uudenmaan kuuden kunnan toimesta laadittu yhdistymisselvitys on valmistunut. Selvityksessä ovat olleet mukana Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Lapinjärven ja Myrskylän kunnat.

Selvitys ja sen pohjalta laadittu yhdistymissopimusluonnos tulevat kuntien käsittelyyn alkuvuodesta 2015. Kuntien kesken on sovittu, että kaikki kunnat käsittelevät selvitystä ja sopimusluonnosta valtuuston kokouksissa, jotka pidetään yhtäaikaisesti keskiviikkona 4.3.2015 klo 18.00.

Näissä valtuuston kokouksissa kuntien on päätettävä siitä, haluavatko kunnat olla mukana neuvottelemassa lopullisesta yhdistymissopimuksesta. Alustavan arvion mukaan kuntien on otettava kantaa lopulliseen yhdistymissopimukseen syksyn 2015 aikana.

Samassa kokouksessa Lapinjärven valtuusto päättää myös jatkaako kunta yhdistymisneuvotteluja Loviisan kaupungin kanssa. Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisselvitys valmistui joulukuussa 2014. 

Lapinjärvellä kuntalaiset voivat antaa kirjallisia kommentteja selvityksistä ja sopimusluonnoksista. Kommentit voi lähettää kunnanvaltuustolle osoitettuna osoitteella Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi . Kommentit tulee olla perillä 13.2.2015 klo 12 mennessä.

Oheisena on Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys ja yhdistymis-sopimusluonnos sekä Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisselvitys ja sopimusluonnos. Selvityksiin ja sopimusluonnoksiin voi tutustua myös kunnantalon yhteispalvelupisteessä.

 

Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportti

Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen yhdistymissopimusluonnos

Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisselvityksen loppuraportti

Loviisan ja Lapinjärven yhdistymisselvityksen yhdistymissopimusluonnos