Talkooavustukset

Talkooavustukset

Talkooavustukset on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen eli erilaisiin pienimuotoisiin rakennushankkeisiin ja kylien ympäristön parantamishankkeisiin. Talkootyöstä tulee toimittaa raportti, josta ilmenee talkootyön määrä ja muut kulut. Loppusummasta vähintään 50 % on oltava talkootyötä. Henkilön talkootyötunnin laskennallinen hinta on 8 €/h. Avustusta jaetaan hyväksyttyjen talkootuntien perusteella allekirjoitettua talkoopöytäkirjaa vastaan.  
Liite talkooavustushakemukseen
Avustushakemus