Koulutusavustukset

Koulutusavustukset

Yhdistyksen kouluttamien toimihenkilöiden kuten valmentajien, ohjaajien, tuomareiden, toimitsijoiden, puheenjohtajien, sihteereiden, ratamestareiden, teknisten asiantuntijoiden ym. toiminnan kannalta olennaisten toimijoiden koulutuskustannuksiin. Avustusta voidaan myöntää hyväksyttyjen kulujen perusteella kuittia vastaan mm:

­ Yhdistyksen omaan koulutustoimintaan omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulkopuolisen luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujien matkakorvauksia ei avusteta.

­ Järjestettävällä koulutuksella/kurssilla tulee olla selvä koulutuksen/kurssin leima. Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää opetusta ja ohjausta. Opetukseksi ei hyväksytä harjoitteluluonteista toimintaa.

Avustushakemus