Liikuntavälineet

Fatbiket

Pääkirjastosta voi lainata fatbike-maastopyörän. Pyörään kuuluu myös lukko ja kypärä. Pyöriä on kaksi ja ne ovat lainattavissa lokakuun loppuun asti. Nuorilla on etusija pyörien käyttöön. Mikäli pyöriä on vapaana, niitä voivat lainata muutkin ikäryhmät.

Pyörä lainataan kirjastokortilla ja se palautetaan kirjastoon kirjaston aukioloaikoina. Pyörän laina-aika on kolme päivää.

Pyörän lainaajan on oltava 15 vuotta täyttänyt. Jos alle 15-vuotias haluaa lainata pyörän, on huoltajan oltava mukana. Lainaaminen tapahtuu tällöin huoltajan kirjastokortilla. Lisätietoja pyörän lainaamisesta voi kysyä kirjastosta.

Vastuu pyörästä

Pyörä ja kypärä on palautettava samassa kunnossa kuin missä ne lainaushetkellä olivat. Mahdolliset vauriot pyörälle, itselle ja muille sekä muut vahingonteot ovat pyörän lainaajan vastuulla. Jos pyörä tulee laina-aikana selvästi kuraiseksi ja likaiseksi, lainaaja huolehtii pyörän pesusta ennen palautusta. Lainaaja huolehtii itse mahdollisesta satulan nostamisesta tai laskemisesta.

Pyörän lukon avain on lainaajan vastuulla eikä sitä saa luovuttaa muille. Pyörää ei saa jättää lukitsematta minnekään.

Lainaaja on velvollinen korvaamaan polkupyörälle laina-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan polkupyörästä laina-aikana kadonneet osat. Normaalista käytöstä johtunutta vahinkoa ei tarvitse korvata.

Polkupyörän korvaushinta on 400 euroa. Maksu koskee pyörän rikkoutumista korjauskelvottomaksi sekä varkaustapauksia, pyörän katoamista tai kokonaan palauttamatta jättämistä.

 

SUP-laudat

Lapinjärven nuorisotoimi on hankkinut neljä Deep Sea Shark -merkkistä sup-lautaa, joita voi lainata pääkirjastosta. Nuorilla on etusija sup-lautojen käyttöön, mutta jos lautoja on vapaana, niitä voivat lainata muutkin ikäryhmät. Lainaus tapahtuu kirjastokortilla pääkirjaston aukioloaikojen mukaan. Laudan laina-aika on 1 päivä.

Lainatessaan laudan asiakas saa mukaansa melan, pumpun, jolla lauta täytetään ennen käyttöä, sekä pelastusliivin. Pelastusliivin käyttö on ehdottoman suositeltavaa.

Lautoja lainataan vain 15-vuotta täyttäneille. Jos alle 15-vuotias haluaa lainata laudan, on huoltajan oltava mukana. Lainaaminen tapahtuu tällöin huoltajan kirjastokortilla. Mahdolliset vahingot ja vauriot laudalle, itselle ja muille ovat aina lainaajan vastuulla.

Lisätietoja SUP-lautojen lainauksesta voi kysyä kirjastosta.

Vastuu SUP-laudasta

Mahdolliset vauriot laudalle, itselle ja muille sekä muut vahingonteot ovat lainaajan vastuulla. Lainaaja on velvollinen korvaamaan SUP-laudalle laina-aikana sattuneet vahingot. Normaalista käytöstä johtunutta vahinkoa ei tarvitse korvata.

SUP-lauta ja siihen kuuluvat välineet ovat lainaajan vastuulla niin kauan kunnes ne on asianmukaisesti palautettu. Käytön jälkeen SUP-lauta tyhjennetään ja palautetaan varusteineen takaisin kirjastoon kirjaston aukioloaikana.

SUP-laudan korvaushinta on 500 euroa. Maksu koskee laudan rikkoutumista korjauskelvottomaksi sekä varkaustapauksia, kadottamista tai kokonaan palauttamatta jättämistä.

Muut liikuntavälineet ja pelit

Pääkirjastosta voi lainata myös kävelysauvoja, kahvakuulia, sulkapallosetin, rantalentopallon, frisbee golf -setin, kroketti-, petanque- tai mölkky-pelin. Näiden laina-aika on 10 päivää.