Lappbäck bron stängd 30.11.-3.12.2022.

Reparation av Lappbäck bron kommer att utföras mellan 30.11.-3.12.2022, då bron är stängd. Tillträdet till Amerikavägen via Sandkullavägen och Pockarvägens bro.

Lappträsk hälsogårds kansli stängt 24–25.11.2022

Lappträsk hälsogårds kansli är stängt torsdag 24.11 och fredag 25.11.2022. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra. Lovisa hälsovårdscentral betjänar normalt. Kanslistängningen påverkar inte beställda tider. Man kan emellertid inte komma till hälsogården och uträtta ärenden, till exempel hämta vårdartiklar, utan beställd tid. Via e-tjänsten Klinik kan du ta kontakt vilken tid av dygnet som helst på adressen https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut. Via tjänsten kan du bland annat förnya recept, fråga efter undersökningsresultat och avboka beställda tider. Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du ringa Lovisa hälsovårdscentral på numret 019 505 1300, telefonservicen är öppen vardagar klockan 8–15. Mottagningen fungerar endast via tidsbeställning, ring alltid på förhand! Mottagningen är öppen vardagar klockan 8–16.

Årets företagspris 2022

Lappträsk kommun utser årets 2022 företagspris till Pizza Carneval. Mahrous Elshawadfs Pizza Carneval har funnits i Lappträsk redan i 18 år. Lappträsk kommun gratulerar Pizza Carneval och Mahrous Elshawadfi för ett fint arbete!

Julklappsinsamling 2022

Lappträsk bibliotek och MLL Lappträsk ordnar julklappsinsamling till fördel av mindre bemedlade familjer. Skicka följande uppgifter till lapinjarven.yhdistys@mll.fi senast 4.12 om du vill skaffa en julklapp till ditt barn (under 18 år): (Flicka/pojke) Ålder Julklappsönskan Kläd- eller skostorlek vid behov Ditt telefonnummer T.ex. Flicka 6 år. Ylletröja 122/128, tel. 123456. Om du har flera barn kan du skicka deras önskemål i ett meddelande. MLL förvarar kontaktuppgifterna endast för leverering av julklappen, till julgranen kommer julklappsönskningarna anonyma. Donator: Om du vill delta i julklappsinsamlingen sök ett kort från julgranen på biblioteket mellan 7–14.12. På kortet står barnets ålder och julklappsönskan. Då du skaffat julklappen returnera den och kortet till biblioteket, senast 16.12. Efter detta levereras paketen till familjerna.  

Kommunstyrelsen har godkänt Lappträsk kommuns budget för 2023 och ekonomiplan för de närmaste åren

Kommunstyrelsen i Lappträsk behandlade budgeten för 2023 och ekonomiplanen på sitt möte i går. Budgeten ska behandlas och godkännas av fullmäktige den 7 december. Beredningen av budgeten för 2023 har skett i en utmanande och oförutsägbar verksamhetsmiljö. De administrativa förändringar som förändringen i välfärdsområdena medför och effekterna av det pågående kriget i Ukraina på bl.a. ekonomin och energiförsörjningen orsakar stor osäkerhet om ekonomin under det kommande året. -Trots den utmanande verksamhetsmiljön har vårt mål varit att bereda en budget som utvecklar verksamheten och säkrar tjänsterna, och som också är ekonomiskt ansvarsfull, säger kommundirektör Jarkko Sorvanto. Året 2023 kommer att medföra historiskt betydande förändringar i ekonomin och verksamheten. I fortsättningen ligger ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna hos Östra Nylands välfärdsområde, som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Ungefär hälften av budgeten överförs då till välfärdsområdena jämfört med 2022. Verksamhetsutgifterna i budgeten är cirka 9,85 miljoner euro, medan utgifterna i årets budget är cirka 20,7 miljoner euro. Bildnings- och välfärdstjänsterna blir den största sektorn år 2023 med en budget på omkring 4,9 miljoner euro, när man mäter med verksamhetskostnader. Verksamhetskostnaderna för de tekniska tjänsterna uppgår till cirka 3 miljoner euro och koncernförvaltningens utgifter uppgår till cirka 1,9 miljoner euro. -Välfärdsområdesförändringen medför att Lappträsk anställer en välfärdskoordinator som tillsvidareanställning och dessutom satsar Lappträsk på invånarnas välfärd genom att anställa en ny idrottsinstruktör/-rådgivare, berättar kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas. Det beräknade skatteutfallet för 2023 är cirka 5,2 miljoner euro. Den kommunala inkomstskattesatsen är 8,86 procent år 2023, då skattesatsen för alla kommuner minskar med 12,64 procentenheter från skattesatsen 2022. Staten skär ned en tredjedel av alla kommuners samfundsskatteintäkter. Fastighetsskattesatserna förblir oförändrade. Systemet med statsandelar reformeras delvis på grund av reformen av välfärdsområdena. Lappträsk beräknas få cirka 2,6 miljoner euro i statsandelar, vilket är cirka 5,9 miljoner euro mindre än i år. Budgeten för 2023 visar ett litet överskott, cirka 62 000 euro. Investeringen i Kapellby avloppsreningsverk är den största investeringen i investeringsplanen för de närmaste åren. Nästa års investeringar uppgår till sammanlagt cirka två miljoner euro, varav avloppsreningsverkets andel är en miljon euro. Kommunens lånebelopp har avkortats avsevärt under 2022. Nytt lån måste tas för investeringen av reningsverket, men kommunens lånestock kommer att ligga kvar på en skälig nivå de närmaste åren. Ytterligare information: Kommundirektör Jarkko Sorvanto 044 709 8655 Kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas 0400 720690

Kom ihåg att anmäla kompostering!

Enligt den förnyade avfallslagen ska egen behandling av bioavfall som sker på en fastighet, dvs. kompostering, dess inledande, ändring och avslutande anmälas till kommunens avfallshanteringsmyndighet, Kymmene avfallsnämnd. Komposteringsanmälan ska göras både på en tätort och i glesbygden och även om man på fastigheten endast komposterar under en del av året, såsom till exempel i en fritidsbostad. Anmälningsskyldigheten gäller endast kompostering av bioavfall som uppstår i köket (livsmedelsavfall). Ingen anmälan behöver göras om kompostering av trädgårdsavfall. Kompostering minskar mängden slutavfall som uppstår, och då kan fastigheten ansöka om ett förlängt tömningsintervall för slutavfallskärlet. Om du redan har börjat kompostera kan du göra anmälan redan nu, men senast 1.1.2023. Komposteringsanmälan ska förnyas med fem års mellanrum. Om man inleder komposteringen till exempel nästa år, behöver ingen anmälan göras före det. Kompostering är dock helt frivilligt. Hur får jag kompostera? Bioavfall får endast komposteras i en kompostbehållare som är utformad för det, sluten och väl ventilerad och till vilken skadedjur inte har tillgång. (Kompostbehållaren får inte ha sprickor på över 7 mm.) Inget annat än komposterbart avfall får placeras i kompostbehållaren. Kompostbehållaren ska skötas enligt anvisningarna, eftersom komposteringen inte får orsaka en risk för hälsan eller miljön. Kompostbehållarens kapacitet ska ställas i förhållande till mängden livsmedelsavfall som uppstår på fastigheten. Storleken på en kompostbehållare för en familj på fyra personer skulle t.ex. vara cirka 200–300 l. Kompostering i en sommarbostad kan också ske med till exempel en mulltoalett. Om du använder bokashi-metoden ska bioavfallet komposteras i kompostbehållaren efter bokashi-behandlingen. Kan jag skaffa en gemensam kompostbehållare? Kompostbehållaren kan också vara gemensam för flera fastigheter. Om intilliggande grannar grundar en gemensam kompostbehållare, överenskoms de personer som ansvarar för kompostbehållaren och kostnaderna tillsammans. I tätorter innebär detta endast närliggande grannar, eftersom avfall i regel inte får transporteras långa sträckor. I glesbygder tillämpas kilometergränsen på fem kilometer eller fastigheter längs med samma privata väg som nämns i avfallshanteringsföreskrifterna. Ansvarspersonen för den gemensamma kompostbehållaren ska anmäla alla bostadshus som använder den gemensamma kompostbehållaren på komposteringsblanketten. Kompostering är ett alternativ till separat insamling av bioavfall Den separata insamlingen av bioavfall från egnahems- och parhus med stöd av avfallslagen planeras börja 1.5.2024 i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn centralorter. I samband med reformen av avfallshanteringsföreskrifterna kan skyldigheten till separat insamling senare utvidgas även till mindre tätorter. Bioavfallskärlet kan vara ens egen eller delas av flera fastigheter. Om du komposterar ditt bioavfall, behöver du inte ansluta dig till den separata insamlingen. Komposteringsanmälningarna, både den elektroniska versionen och utskriftsversionen finns på adressen https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/arendehantering/ Om du vill ha mer detaljerad rådgivning i komposteringsfrågor finns den behändiga komposteringsguiden och avfallsrådgivarens kontaktuppgifter på Kymenlaakson Jätes webbplats. www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta/kompostointi/ Kymmene avfallsnämnd är den regionala avfallshanteringsmyndigheten. Verksamhetsområdet omfattar Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax kommuner samt Pertunmaa från och med 1.1.2023. Kouvola är ansvarskommun. Mer information: https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd/ Satu Äikäs, projektarbetare, tfn 020 615 1035, satu.aikas(at)kouvola.fi Katja Kangas, avfallshanteringschef, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi