Lappträsk kommungård / samservicepunkt

Lappträsk kommungård / servicepunkt

Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK
(019) 510 860
Kommungårdens och servicepunktens
öppethållningstider:
må 9.00 – 17.00
ti, ons, to 9.00 – 16.00
fre 9.00 – 14.0
Servicesekreterare

Daniela Lindfors

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
(019) 510 860

Centralförvaltningen

Kommundirektör

Tiina Heikka

Lappträskvägen 20 A, Lappträsk
044 720 8686
Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom

Lappträskvägen 20 A, Lappträsk
(019) 510 8631
Ekonomiplanerare

Christina Bosas

0447095874
Personalsekreterare

Christina Komu

(019) 510 8623
ICT-ansvarig

Sinikka Mickos

(019) 510 8625
Byråfunktionär

Anne Hildén

(019) 510 8629
Projektledare / Biocirkulärekonomi

Tanja Pöyhönen

Lappträskvägen 20 a, 07800 Lappträsk
0447535314

Tekniska väsendet

Teknisk direktör

Maria Luoma-aho

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
0447208652
Teknisk arbetsledare

Aki Kantele

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
044 720 8658
Kosthålls- och städchef

Mervi Torkkeli

Lappträskvägen 20 A 07800 Lappträsk
044-7208668
Byråfunktionär

Lisbeth Arnkil

019-510 8642

Bildningsväsendet

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
050 543 9522
Toimistosihteeri

Lovisa Silfvenius

044 751 3191

Biblioteken

Bibliotekschef

Hanna Lindroos

044 755 6037
Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
050 543 9522
tf. biblioteksdirektör

Lena Pelkonen

Klockarstigen 5 D, 07800 Lappträsk
044 755 6037
Biblioteksfunktionär

Fritidsväsendet

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
050 543 9522
Ungdomsledare

Katarina Lindroos

044 7193 010
Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lapinjärvi
050 543 1553
Projektkoordinator

Petteri Aaltolainen

Lappträskvägen 20 a, 07800 Lappträsk
0447220252

Barndagvård

Tf. chef för småbarnsfostran, specialbarnträdgårdslärare

Paula Kaikkonen

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk
050 3075632
Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
050 543 9522
Trolldalens daghem

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk
Förskolebarnens dagvårdsgrupp
050 532 1733
Pääskyset 050 306 2850
Tiitiäiset 044 720 8664 Menninkäiset 044 720 8659
Rävungarna 050 367 4466
Bambina 050 536 4995
Porlom Gruppfamiljedaghem Leppis

Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom
050-367 5456
Kontaktperson: Eija Ek

Skolor

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
050 543 9522
Kirkonkylän koulu

Skolvägen 16, 07800 Lappträsk
044 5818076
(019) 510 8689
Skolföreståndare Piia Siltala
Kapellby skola

Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk
050 3317810
Skolföreståndare Ann-Mari Koivula
Hilda Käkikosken koulu

(019) 612 057
(019) 612 061
Skolföreståndare Piia Siltala iltapäivätoiminta 050 322 5377
Lovisavikens skola

Brandensteinsg. 27 B, 07900 Lovisa
0440-555887
Rektor Petra Paakkanen
Lovisa gymnasium

Brandensteinsg. 27 A 07900 Lovisa
0440-555290
Rektor Anders Nordström
Elimäen yhtenäiskoulu

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
0206157706
Rektor Kaisu Kovalainen-Laitinen
Elimäen lukio

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
020 615 2422

Seniorservice

Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Jour 050 3317 244
tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
0504326228
Kotihoito Mehiläinen Lapinjärvi Oy

040 658 6174