Dagvård och småbarnsfostran

Till småbarnsfostran i Lappträsk kommun hör dagvårdsverksamheten, gruppfamiljedagvården, familjedagvården och förskolans morgon och eftermiddagsvård.

Dagvård är fostrande växelverkan i barnens liv vars målsättning är att främja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning. För att bilda en bra helhet behövs både föräldrarnas och- vårdarnas insats i medfostrar arbetet.

I kommunen finns ett daghem, i centrum av Kapellby som erbjuder finsk och svensk dagvård. I Porlom finns ett hemlikt gruppfamiljedaghem där barnen deltar i all verksamhet enligt ålder och kunnande.

Kommunen har en familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Alla enheter samarbetar med varandra. Vi har till exempel gemensamma konserter, händelser, utfärder och fester.

INFORMATION OM AVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 01.08.2018

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2018

Plan för småbarnsfostran

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Blanketter


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel: 050 543 9522
Tf. chef för småbarnsfostran, specialbarnträdgårdslärare

Paula Kaikkonen

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk
Tel:050 3075632
Trolldalens daghem

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk
Förskolebarnens dagvårdsgrupp
050 532 1733
Pääskyset 050 306 2850
Tiitiäiset 044 720 8664 Menninkäiset 044 720 8659
Rävungarna 050 367 4466
Bambina 050 536 4995
Porlom Gruppfamiljedaghem Leppis

Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom
Tel:050-367 5456
Kontaktperson: Eija Ek