9.1.2020 Beslut om idrottshallens turer

8.1.2020 Beslut om idrottshallens turer

8.1.2020 Beslut om idrottshallens turer

08.01.2020 Beslut/tekniska direktören

7.1.2020 Beslut om idrottshallens turer

02.01.2020 Upphandlingsbeslut/ LeadCloud Leadventure Oy

19.12.2019 Undersökningslov

18.12.2019 Beslut om idrottshallens turer

16.12.2019 Beslut om idrottshallens turer

12.12.2019 Begäran om understöd - Östnylands 4 H

09.12.2019 Beslut om idrottshallens turer

25.11.2019 Beslut om idrottshallens turer

25.11.2019 Beslut om idrottshallens turer

08.11.2019 Beslut om Porlom idrottshallens turer

07.11.2019 Beslut om idrottshallens turer

06.11.2019 Beslut om Porlom idrottshallens turer

22.10.2019 Beslut om annullering av idrottshallens turer 18.11.2019

21.10.2019 Val av operator av kommunens internet operator enligt konkurrensutsättning

21.10.2019 Beslut om idrotthallens turer

15.10.2019 Deltagande i HelsinkiEast verksamhet

14.11.2019 Beslut om idrottshallens turer, bildningsdirektören

11.10.2019 Beslut om Porlom idrottshallens turer, bildningsdirektören

11.10.2019 Beslut om avbokning av tur till Porlom idrottshall, bildningsdirektören

3.10.2019 Beslut om Porlom idrottshallens turer, bildningsdirektören

3.10.2019 Beslut om annullering av idrottshallens turer 9.10.2019, bildningsdirektören

3.10.2019 Beslut av biträdande direktören, bildningsdirektören

3.10.2019 Koski beslut om huvudsakliga användare, bildningsdirektören

3.10.2019 Opintopolku beslut om huvudsakliga användare, bildningsdirektören

3.10.2019 Visma InSchool Primus beslut om huvudsakliga användare, bildningsdirektören

3.10.2019 Tillfällig tjänstplacering av biträdande direktören, bildningsdirektören

3.10.2019 Uppdrag av biträdande direktören, bildningsdirektören

25.9.2019 Konkurrensutsättning av kommunens internet anslutningar som köptjänst

25.9.2019 Uppgradering av kommunala nätkopplingar i fiberoptiska nätverk till ny teknik

7.5.2019 Upphandlingsbeslut, ArtCloud, Kommundirektören

28.3.2019 Upphandlingsbeslut, Katriina Kong/Skyline Studios, kommunedirektören

14.3.2019 Upphandlingsbeslut, babypåsar, kommundirektören

26.2.2019 Upphandlingsbeslut, byte av e-postprogram, förvaltningsdirektören

18.2.2019 Upphandlingsbeslut, personalenkät, kommundirektören

14.2.2019 Sponsoreringsavtal; Peppi Siltala, komundirektören

10.1.2019 Upphandlingsbeslut, kontakt-tjänster till företag, kommundirektören

9.1.2019 Spegling av AD-servern i kommunkansliet, förvaltningsdirektören

Upphandlingsbeslut: Förmannaskollning, kommundirektören

Upphandlingsbeslut: inledande av Automies-frivilligverksamhet i Lappträsk, kommundirektören

Upphandlingsbeslut: Upphandling av licenser till KoulutusOnline organisastionen, kommundirektören

Upphandlingsbeslut; Mesenatti, kommunpilot, kommundirektören

Upphandling av företagsrådgivning Posintra Oy, kommundirektören

Annullering av idrottshallens turer 9.10.2019