24.6.2019 Beslut om anskaffning av planeringsarbete för bibliotekets barnavdelning och anskaffning av möbler till barnavdelningen, direktör för bildningsväsendet

24.6.2019 Beslut om anställning av klasslärare till Hilda Käkikosken koulu, direktör för bildningsväsendet

24.6.2019 Beslut om anställning av skolgångshandledare, direktör för bildningsväsendet

24.6.2019 Beslut om anställning av klasslärarvikarie, direktör för bildningsväsendet

24.6.2019 Beslut om anskaffning av tilläggsutbildning i att tidigarelägga början av A1-språkundervisningen, direktör för bildningsväsendet

12.6.2019 Val av skolgångsbiträde, direktör för bildningsväsendet

12.6.2019 Beslut om anskaffning av utbildningsdaggar för skolgångsbiträden, direktör för bildningsväsendet

12.6.2019 Beslut om anställning, direktör för bildningsväsendet

12.6.2019 Beslut om anställning, direktör för bildningsväsendet

12.6.2019 Val av skolförestådare till Kapellby skola för läsåret 2019-2020, direktör för bildningsväsendet

11.6.2019 Beslut om anställning av tidsbunden projektkoordinator, direktör för bildningsväsendet

3.6.2019 Beslut om sommartidens ansvarspersoner för småbarnsfostran, direktör för bildningsväsendet

3.6.2019 Beslut om anställning av speciallärare, direktör för bildningsväsendet

28.5.2019 Beslut om anställning, direktör för bildningsväsendet

28.5.2019 Beslut om betalningsförbindelse personlig assistent, direktör för bildningsväsendet

28.5.2019 Beslut om betalningsförbindelse, direktör för bildningsväsendet

28.5.2019 Beviljande av årsbundet tillägg, direktör för bildningsväsendet

24.5.2019 Beslut om betalningsförbindelse, direktör för bildningsväsendet

23.5.2019 Byte av tjänstgöringsställe, direktör för bildningsväsendet

23.5.2019 Beslut om anskaffning klättervägg, direktör för bildningsväsendet

15.5.2019 Hyrning av Porlom idrottshall, direktör för bildningsväsendet

15.5.2019 Porlom idrottshall användningsturer, direktör för bildningsväsendet

15.5.2019 Porlom idrottshall, direktör för bildningsväsendet

15.5.2019 Beslut om anskaffning av Vatti- och Potti-databaslicens, direktör för bildningsväsendet

15.5.2019 Beslut om anställning, direktör för bildningsväsendet

8.5.2019 Beslut om anställning av klasslärare till Kapellby skola, direktör för bildningsväsendet

7.5.2019 Beviljande av idrottsturer för läsåret 2019-2020, direktör för bildningsväsendet

7.5.2019 Upphandlingsbeslut, ArtCloud, Kommundirektören

30.4.2019 Beslut om anskaffning Näppis Taituri, direktör för bildningsväsendet

18.4.2019 Beslut om anställning av tidsbunden projektkoordinator, direktör för bildningsväsendet

18.4.2019 Beslut om anställning, direktör för bildningsväsendet

1.4.2019 Beslut om anställning av tidsbunden projektkoordinator, direktör för bildningsväsendet

28.3.2019 Upphandlingsbeslut, Katriina Kong/Skyline Studios, kommunedirektören

14.3.2019 Upphandlingsbeslut, babypåsar, kommundirektören

28.2.2019 Beslut om anställning av projektkoordinator, direktör för bildningsväsendet

28.2.2019 Fastställande av vikarierande bibliotekschef, direktör för bildningsväsendet

26.2.2019 Upphandlingsbeslut, byte av e-postprogram, förvaltningsdirektören

18.2.2019 Upphandlingsbeslut, personalenkät, kommundirektören

14.2.2019 Sponsoreringsavtal; Peppi Siltala, komundirektören

13.2.2019 Val av bibliotekschef, direktör för bildningsväsendet

17.1.2019 Upphandlingsbeslut/skolningar, direktör för bildningsväsendet

10.1.2019 Upphandlingsbeslut, kontakt-tjänster till företag, kommundirektören

9.1.2019 Spegling av AD-servern i kommunkansliet, förvaltningsdirektören

9.1.2019 Korrigeringsbelut på fastställandet av uppgifterna för ledande lärare och vice ledare, direktör för bildningsväsendet

9.1.2019 Ändringsbeslut på projektkoordinatorns uppgifter, direktör för bildningsväsendet

8.1.2019 Beslut om huvudanvändare för Varda-programmet, direktör för bildningsväsendet

8.1.2019 Beslut om huvudanvändare för Koski-programmet, direktör för bildningsväsendet

Upphandlingsbeslut: Maskinanskaffningar, direktör för bildningsväsendet

Anställningsbeslut: tf. chef för småbarnsfostran, direktör för bildningsväsendet

Beslut om årsbundet tillägg, direktör för bildningsväsendet

Upphandlingsbeslut: Förmannaskollning, kommundirektören

Upphandlingsbeslut: inledande av Automies-frivilligverksamhet i Lappträsk, kommundirektören

Upphandlingsbeslut: Upphandling av licenser till KoulutusOnline organisastionen, kommundirektören

Fastställande av val av tjänsteman, tf. Chef för småbarnsfostran

Upphandlingsbeslut; Mesenatti, kommunpilot, kommundirektören

Upphandling av företagsrådgivning Posintra Oy, kommundirektören