Dagsverksamhet för seniorer

Dagsverksamheten är en stödtjänst inom hemvården och är avsedd för lappträskbor som bor hemma och är 65+.

Dagsverksamhet är verksamhet som är förebyggande, målinriktad och stöder rehabilitering. Avsikten med dagsverksamheten är att ge de äldre en mötesplats som erbjuder stöd för den äldres fysiska, kognitiva och sociala verksamhetsförmåga och således främjar de färdigheter som behövs för att den äldre skall kunna bo hemma.

Dagsverksamheten ordnar olika grupper (minnes-, stimulans-, motions-, spelgrupper m.m.)

Dagsverksamheten i Lappträsk fungerar vardagar kl. 08.00-16.00 på Fredsbyvägen 3.


Kontaktuppgifter

Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228
Kotihoito Mehiläinen Lapinjärvi Oy

Tel:040 658 6174

tf välfärdsdirektör
Tiia Gustavson
044 7208003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi

Mehiläinen Lapinjärvi Oy
Kati Ruokolainen
044 7208679