Hemvård

Hemvården erbjuder tjänster i fall då det har blivit svårare att klara sej hemma på grund av ålderdom, sjukdom , invalidisering eller annan orsak.

Meningen med hemvården är att stöda med sakkunnig och trygg vård kunden så att denne klarar vardagen. Målet är att stöda kundens funktionsförmåga genom att stärka kundens egna resurser och egen aktivitet. De närstående och närmaste uppmuntras att delta i vården och omsorgen.

Blanketter och instruktioner:

Kriterier för beviljande av hemvård

Blankett för inkomstutredning för hemvård

Kundavgifter inom äldrevården (hemvård)

Kontaktuppgifter:

Mehiläinen Lappträsk Hanna Hutka-Ojanen 040 502 4417

Nya kunder: Service chef för äldreomsorgen, Tiia Gustavson, tiia.gustavson(at)lapinjarvi.fi, telefon: 044 720 8003


Kontaktuppgifter

Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228
Kotihoito Mehiläinen Lapinjärvi Oy

Tel:040 658 6174

Kotihoito, Mehiläinen Lapinjärvi Oy
040 658 6174 päivystys

Hanna Hutka-Ojanen
040 502 4417

vs Hyvinvointijohtaja
Tiia Gustavson
044 720 8003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi