Nog kommer vi att upptäcka Indien! Eller Amerika!

Hur håller man kursen i kraftig sjögång? Kryssar man? Kastar man ankar eller seglar mot vind?

Detta kan man fundera på även på kommunfältet under dessa tider. Kommer landskapsreformen, i vilket format och när? Vad händer med vårdreformen? Hur klarar vår egen ekonomi av ändringarna?

För tillfället känns det förnuftigt att följa riktlinjerna som Lappträsk dragit att koncentrera på att utveckla den egna verksamheten.  Att utveckla den människoorienterade kommunen riktas i tiden efter vård- och landskapsreformen. Vi koncentrerar oss på tjänsterna som blir kvar i kommunerna, det vill säga bl.a. bildning, boende, näringsliv, välfärdsarbete samt att involvera människorna i utvecklandet.

Christofer Columbus gav sig inte av för att upptäcka Amerika, utan för att finna en havsrutt till Indien. Man förhöll sig skeptisk till hans planer.  Kommittén som övervägde att finansiera resan avslog den, eftersom den inte trodde att Columbus kunde ha någon ny information som grund för sin färd.

Columbus gav sig av baserat på vad han ansåg vara den bästa informationen, och hamnade i Amerika istället för Indien. Någon kunde tänka att det inte gick riktigt enligt planerna. Någon annan kunde kanske konstatera, att det var en otroligt fin prestation. Det allra mest utmanande i utvecklandet är att ifall man verkligen vill utveckla saker på riktigt, kan man inte låsa destinationen i början av färden. När utvecklandet sker genom att reagera på omständigheter i förändring, med små korrigeringar,  når vi ett slutresultat där man på riktigt utvecklat något nytt eller funnit det bästa sättet att handla. Den människoorienterade kommunen hämtar även från traditioner, precis som Columbus, som följde i vikingarnas spår.

Någon undrar kanske varför vi har så många utvecklingsprojekt på gång i Lappträsk. Varför kan vi inte bara passivt vänta på vad som sker till nästa? Är dessa projekt till någon nytta? För många är ändringar skrämmande. Det krävs nyfikenhet och tro på framtiden, precis som Columbus gjorde, för att föra framåt saker och ting som ingen annan ännu gjort, eller göra saker på ett annorlunda sätt än vad man är van vid.  Utan detta mod kan man aldrig finna något nytt eller utvecklas. Och vi har inte råd att bli efter skeppet, för världen runt omkring oss är redan på god väg.

Utvecklandet av den människoorienterade verksamhetsmodellen inleddes inom äldreomsorgen på slutet av år 2015 och början av resan har inte varit lätt. Efter motvindar och vågor kan vi dock konstatera, att nu när vi blickar bakåt, kan vi skåda hur långt vi kommit, hur mycket vi åstadkommit och att färden redan känns lite lättare. Det viktigaste med att lyckas, är att ledningen, förmännen och personalen är alla i samma båt, på väg åt samma håll.  Det kändes fint att kunna tacka äldreomsorgens ledning, förman och personal i Tallmorgården innan midsommaren. Tack till dem alla och hoppeligen sporrar det även att fortsätta att utveckla. Det lönar sig inte längre att stanna, för nu börjar den lättare etappen av resan; att ro i samma riktning.

Det är lätt att förbinda sig till den människoorienterade kommunens strategi eftersom den även fungerar med sunt förnuft. Poängen är den, att vi gör det som kommuninvånarna på riktigt behöver. Vi riktar resurserna med blicken på framtiden och vi synar kvaliteten även från individens synvinkel.

Även de nya förtroendevalda står inför en intressant resa. Tidpunkten då den nya fullmäktigeperioden inleddes kändes även lite speciell. Precis när vi kom igång, blev det sommarlov. Det är bra att ladda batterierna inför hösten, för då har vi mycket nytt att lära oss. Det kommer att ordnas flera utbildningstillfällen och gemensamma tillställningar för det nya fullmäktige, där framtiden av den människoorienterade kommunen diskuteras. Om utvecklandet av den människoorienterade kommunen kan man höra på ett sakkunnigseminarium den 31.8.2017 som varar hela dagen. På kvällens kommuninvånartillställning kan man framföra sina egna iakttagelser och utvecklingsförslag.

I början på vår gemensamma resa är det allra viktigaste att bygga upp förtroende. Förtroende grundar sig väldigt mycket på gemensamt överenskomna spelregler och att man håller fast vid dem.  Förtroendet gör det möjligt att diskutera öppet och ärligt. Fullmäktiges nya ordförande efterlyste detta under sitt anförande i början av fullmäktiges första sammanträde.  Öppenhet kan inte förverkligas utan förtroende.

Vårt värde är ärlighet, kryddat med mänsklighet. Detta betyder att vi måste ha en uppskattande kultur bland både personal och förtroendevalda samt även mellan personalorganisationen och förtroendemannaorganisationen. Den uppskattande andan speglas även på kommuninvånarna och hoppeligen förverkligas den även bland dem.

Förtroende byggs inte upp av sig självt och förblir inte, särskilt, om man inte kommer ihåg att ta vara på den. Ledandet av kommunen bygger på en dualistisk verksamhetsmodell, vilket betyder att tjänstemannaorganisationen har sina egna uppgifter och egna ansvarsområden. Motsvarande har även de förtroendevalda har sina egna uppgifter och sin egen beslutatenderätt. Ofta börjar problemen när dessa blandas. Uppriktigt sagt, det är inte tjänstemännens uppgift att föra politik och det är inte de förtroendevaldas uppgift att leda den operativa sidan. I början av den nya fullmäktigeperioden är det ytterst viktigt att se till att alla är medvetna om vem som beslutar om vad, vad som ingår i vems uppgifter och hur kommunens organisation fungerar. Tillsammans för vi framåt ärenden genom att sköta våra egna uppgifter på bästa möjliga sätt.

Man måste också alltid förbinda sig vid beslut, vad de än är. Samspelet har fungerat väldigt bra i Lappträsk. Förstås funderar man i början av en ny fullmäktigeperiod att hur skall vi framskrida nu och hurdan grupp av beslutsfattare har vi nu. Tillsvidare känner vi inte varandra bra bland de nya förtroendevalda, men redan baserat på kommunstyrelsens och fullmäktiges första sammanträden fick jag en bra känsla. Jag fick en sådan känsla, att den här gruppen är engagerad och vill föra Lappträsk framåt genom att utveckla. P.g.a. detta blir jag på semester med gott mod för att ladda batterierna inför den kommande hösten. Det känns som att vår kommun är igen i goda händer.

Bege er modigt på upptäcktsresor. Man måste inte alltid bege sig ut på världshav utan de bästa äventyren kan finnas riktigt nära. Det finns fast vad som helst här nära. Ibland är det också bra att stanna upp och äta tillsammans. Ta med en kompis och kom och njut av lokala delikatesser 5.8.2017 på Nära finns –byafesten.

Jag önskar er alla en avkopplande sommar!

Tiina Heikka
Kommundirektör

 


Avsändare
A Hildén