Det går bra, men låt det gå

 

Det går bra, men låt det gå                                                                           28.6.2016

Utvecklingen av den människoorienterade kommunen har kommit igång med fart. Taina Semi har för äldreomsorgens del handlett personalen under hela våren. I Aalto-universitetets projektkonsortium Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat lähipalvelut (Ett samhälle i förändring – Förändrade närtjänster) utvecklas tillsammans med styrgruppen bl.a. människoorienterat äldreboende för seniorer. Modellen för utvecklandet av verksamheten har man sökt bl.a. från Sverige och Holland. Modellen som Lappträsk kommer att använda kommer att vara någonting helt nytt.  Samtidigt utvecklas Kapellby till en inlärningsmiljö för olika åldrar – detta kommer att föras vidare genom Klockarparkens utvecklingsprojekt, till vilken vi fick ett beslut från Regionförvaltningsverket om ett understöd på 60 000 euro.

I maj inleddes kommunens och Med Group Oy:s forsknings- och utvecklingsprojekt om människoorienterade tjänster som produceras hem. Redan på ett par månader har vi fått till stånd mycket. Alla villiga klienter inom det effektiverade serviceboendet har fått wellness klockor, från vilka det samlas mätdata som används till att utveckla verksamheten. Till alla över 65 år gamla kommuninvånare har skickats en enkät som kartlägger nuläget. Hoppas alla svarar på enkäten, även om man inte har behov för några tjänster ännu. Samtidigt har man chansen att berätta om man själv varit redo att delta i någon gemensam verksamhet, t.ex. stå värd för en bokcirkel eller en grupp som träffas över en kopp kaffe. Av de som svarat på enkäten får 50 stycken mäta sin fysiska verksamhetsförmåga och får samtidigt tips om hur man kan upprätthålla sin egen verksamhetsförmåga.

I höst deltar vi tillsammans med universitetet i Jyväskylä i ett pilotprojekt för att utveckla ett människoorienterat språk. Då vi gör människoorienterat vårdarbete får språket inte göra klienten till ett objekt, ett mål för verksamheten. Språket redigerar vårt intryck och stärker våra föreställningar. Pilotprojektet kommer förhoppningsvis att ge upphov till djupare forskning i ämnet.

Planering av markanvändningen av Husulabacken (f.d. Metla-området) som görs i samarbete med Aalto universitetet har framskridit bra i arbetsgruppen. Två alternativ kommer att presenteras i augusti. Av dessa alternativ väljs en plan, utifrån vilken man börjar planlägga området.  Området för traditionellt träbyggande förenar gemenskap, innovationer och naturmiljö.

Under våren har vi samlat mycket basinformation för att utveckla bibliotekets övrevåning till ett modernt kollektivt arbetsutrymme. Projektets presenterades och visionerades på bl.a. UUSIMAA INNOVOI – Uusi työ ja työn tekemisen uudet tavat (NYLAND INNOVERAR – Nytt arbete och nya arbetssätt) – mässan i Otnäs 13.5.2016. På hösten kommer vi att ordna en stor hemmafest i bibliotekets övrevåning och bjuda in bl.a. tidigare Lappträskbor.

Taitopaikka har inlett sin verksamhet i Porlom. Man kan bekanta sig med Taitopaikka, som sammanför arbetslösa och arbetsgivare i behov av arbetstagare, t.ex. i samband med den kommande Utsiktsplatsen-mässan 17.9.2016. Om du söker arbete eller arbetare, ta modigt kontakt med arbetslivshandledarna i Taitopaikka.

Lappträsk är ett av Kommunförbundet i Finlands förebilder för framtidens kommun. Vi visar på riktigt vägen som föregångare. Vi kan alla vara stolta över detta. Ibland får östnylänningar behov att krusa, men jag vill uppmana er alla att lyfta fram positiva saker från den egna hemkommunen.  Det är i allas intresse att upprätthålla ett livskraftigt Lappträsk.

Framtidens kommun skapar möjligheter för växelverkan inom nätverk. Särskilt glad är jag över alla aktiva kommuninvånare, ni som har deltagit i arbetsverkstäder gällande den människoorienterade äldreomsorgen, människoorienterade tjänster som produceras i hemmen och kommunens strategi. Vi kommer att ordna flera arbetsverkstäder till som är öppna för alla – hoppas ni kommer att ivrigt delta i dem. Alla åsikter är värdefulla. Inför beredningen av strategin för den människoorienterade kommunen kommer vi denna vecka också att sända en enkät till alla hem. Vi hoppas att få många svar på dessa.

I maj besökte kommunfullmäktiges ordförande Christina Mickos Norge för att presentera modellen av den människoorienterade kommunen. Denna vecka besökte en norsk tidning Lappträsk för att göra en artikel om vår kommun. Tanken är också att göra drag som väcker internationellt intresse.  Människoorientering är ett nytt sätt att tänka och agera. Det är fantastiskt att märka att det i vår kommun finns ett synsätt på det politiska fältet, mod och lust att fatta beslut som siktar på framtiden. Det har inte alltid varit lätt, och vi måste förbli realistiska. Å andra sidan fungerar svåra beslut ibland som grund för lusten att utveckla saker.

Det är dock bra att ha huvudet i molnen, fast fötterna skulle stanna på jorden. Stora saker görs endast genom att drömma. Som ett gott exempel vill jag lyfta fram Robbes Lilla Trädgård, som tillsammans med det japanska teknologiföretaget Fujitsu Limited börjar utveckla molnteknologi inom växthusodling. Sådant banbrytande hade man inte åstadkommit genom att krusa. Fint Robert! Kommunen är enligt min åsikt bara så stark som dess företag, övriga samfund och invånare. Så låt oss stärka varandra. Och när det går bra för någon, låt oss hylla det utan invändningar.

Födseln av den människoorienterade kommunen kan följas i vår blogg: www.ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Ha en härlig sommar!

Tiina Heikka
Kommundirektör


Avsändare
A Hildén