Ilveskallion luonnonsuojelualueen laajentaminen

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Lapinjärven kunnan alueella sijaitsevan Ilveskallion luonnonsuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 407-891-1-1 Ilveskallion luonnonsuojelualue on liitetty kiinteistöstä 407-407-1-95 Sjökulla 5,4079 ha.

TNro 2021-661866, rekisteröity 27.10.2021.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Asko Ijäs, puh. 0206394203