ILMOITUS UUSIMAA-KAAVA 2050 -KOKONAISUUTEEN KOHDISTUVASTA TÄYTÄNTÖÖPANOKIELLOSTA

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020
(§ 128, § 129, § 130) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) hyväksymien Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kuuluvien Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman. Uudenmaan liitto ja kunnat ovat kuuluttaneet maakuntahallituksen päätöksestä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin hallinto-oikeus on kuitenkin välipäätöksillään 22.1.2021 kieltänyt edellä mainittujen maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. Täytäntöönpanokielto on voimassa oikeuskäsittelyn ajan, eli kyseessä olevat vaihemaakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeuden varsinaiset päätökset ratkaisevat asian.

Uudellamaalla on voimassa oleviin maakuntakaavoihin voi tutustua täällä:
www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavatvoimassa

Lisätietoa Helsingin hallinto-oikeuden tiedotteesta: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2021/01/helsinginhallinto-oikeuskieltaauusimaa-kaavan2050taytantoonpanonoikeuskasittelynajaksi.html

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi