Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub

 

 

 

Lyckan luo uusia toimintatapoja

 

Lapinjärven kunnan hallinnoima Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hanke on käynnistynyt. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto  Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hankkeessa kehitetään maaseudun yritystoiminnan kehittämistä palveleva Lyckan-innovaatioalusta.

Hanke toimii maaseudun tulevaisuus-hubina ja inspiraatiokeskuksena sekä vahvistaa kestävää yrittämistä maaseudulla. Kehitettävä innovaatiokeskus antaa mahdollisuuden startup-toiminnalle ja tukee etenkin pk-yrityksiä maaseudulla. Tulevaisuus-hubin toimintaa pilotoidaan hankkeen aikana ja hubin pysyvä toiminta käynnistetään Lapinjärvellä.

Hankkeessa kootaan yhteistyöverkosto sekä konseptoidaan toimintamalli, jolloin sen levittäminen myös muihin kuntiin sekä Suomessa että kansainvälisesti mahdollistuu. Lyckan-konsepti yhdistää biokiertotalouden, matkailun ja luovien alojen toimijat sekä jalkauttaa tulevaisuus- ja ennakointitaidot paremmin yritysten saataville.

Hanke edistää ennakointiosaamista liiketoiminnan ja alueiden kehittämisessä sekä vahvistaa yritysten innovaatio- ja investointihalukkuutta. Hankkeessa kehitetään ihmislähtöisin menetelmin malli taiteen, muotoilun ja liike-elämän yhdistävään innovaatio- ja kehitystoimintaan.
Hankkeessa huomioidaan eri sukupuoli-identiteettien, ikäryhmien, yhteiskuntaluokkien ja eri alueilta tulevien yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan.

Hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia- ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä LAB-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena.

Lyckan-hanke on käynnistynyt ja se jatkuu 31.8.2023 saakka.

Projektipäällikkö Tanja Pöyhönen

044 753 5314
tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi