Haemme Resurssiopettajaa

Työ alkaa:                                                         4.10.2021
Palvelusuhteen tyyppi:                              Määräaikainen 22.12.2021 asti
Palkka:                                                              Kunnan TVA-järjestelmän mukaan
Työn luonne:                                               Kokoaikatyö
Tehtäväalue:                                                Luokanopettajat
Rekrytoiva yksikkö:                                  Lapinjärven kunta, Sivistystoimi, Kirkonkylän koulu

Tehtävänkuvaus:

Hei sinä yhteistyökykyinen ja yhteisopettajuudesta kiinnostunut opettaja! Haluatko olla mukana tukemassa oppilaitamme oppimisessa ja koulunkäynnissä?

Koulumme toiminta-ajatuksena on saada oppilaat ajattelemaan itsenäisesti, ja haluamme tarjota lapsille kokemuksia oppimisen ilosta. Tavoitteemme on vastuullisia valintoja tekevä oppilas, joka ottaa toiset ihmiset huomioon ja uskoo omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kouluyhteisössä ja koko yhteiskunnassa. Meillä on välitön tunnelma ja yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Etsimme reipashenkistä kollegaa porukkaamme!

Resurssiopettajana toimit 1. lk:n opettajan työparina yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa. Sinulla on mahdollisesti kokemusta yhteisopettajuudesta ja eriyttävistä opetusjärjestelyistä. Olet joustava kasvatus- ja opetusalan ammattilainen ja tulet toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Toimit yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ja omaat erinomaiset vuorivaikutustaidot. Kirkonkylän koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1–3. Samassa rakennuksessa toimii myös esiopetus.

Resurssiopettaja toimii päätoimisena tuntiopettajana luokanopetuksessa. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (629/1998). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tästä hausta myös ei-kelpoisella hakijalla. Tehtävässä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tehtävä on haettavana Kuntarekryssä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 12.00.

Lisätietojen antajat:

Va. koulunjohtaja Titta Väkevä etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 044 581 8076

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.