Haemme koulunkäynninohjaajaa Kirkonkylän kouluun

Työavain: 341486
Hakuaika: 18.2.2021-4.3.20 21
Työ alkaa: 13.8.2021
Palvellussuhteen tyyppi: määräaikainen
Palkka: KVTES
Työn luonne: osa-aik ainen
Tehtäväalue: Opetus- ja kulttuurialan muut tehtävät

Tehtävänkuvaus:

 Haemme Kirkonkylän kouluun koulunkäynninohjaajaa, joka omaa avoimen, innostuneen ja joustavan työotteen. Koska työtä tehdään monenkeskisessä yhteistyössä, vaatimuksena on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot . Luemme eduksi lapsilähtöiset työskentelytavat.

Kirkonkylän koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla esi-3. Koulunkäynninohjaajan ensisijainen tehtävä on toimia luokissa ohjaajana yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Lisäksi työhön kuuluu taksivalvontaa. Koulunkäynninohjaajan työn tukena ovat rehtori, luokanopettajat, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaj a.

Työsuhteen viikkot unt imäärä on 32,5 h/ vko.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan koulutus tai soveltuva sosiaali- ja terveydenalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 8§) .

Tehtävään valittavan on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä ote rikosreksiteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

 

Lisätietojen antajat:

Rehtori Piia Siltala 044 581 8076 etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi Sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

 

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisessä osoitteessa www.kuntarekry.fi Työpaikka on avoinna myös te-palvelut.fi (mol).