Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

 

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas viranomaisilla on Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. llmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on huoli iäkkäästä henkilöstä.

 

Kenelle ilmoitus tehdään?

Ilmoitus virka-aikana (ma-to 8-16 ja pe 8-14)

- Kotihoito: sairaanhoitaja  puh. 044 773 5835

- Vanhustyön palvelupäällikkö: puh. 044 720 8003

Ilmoitus virka-ajan ulkopuolella Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys puh. 040 517 4194.