Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

 

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeesta olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Ilmoituksen takoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Kenelle ilmoitus tehdään?

Ilmoitus virka-aikana (ma-to 8-16 ja pe 8-14)

- Kotihoito: sairaanhoitaja  puh. 044 773 5835

- vs Hyvinvointijohtaja: puh. 044 720 8003

Ilmoitus virka-ajan ulkopuolella Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys puh. 040 517 4194.