Päivätoiminta ikäihmisille

Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu ja on tarkoitettu kotona avuille 65 + lapinjärveläisille.

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Päivätoiminnan tavoitteena on olla ikäihmisille kohtauspaikka, joka tarjoaa tukea ikääntyneen fyysiseen, kognitiiviseen sekä sosiaaliseen toimintakykyyn ja näin edistää kotona asumiseen tarvittavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päivätoiminnassa järjestetään erilaisia ryhmiä (muisti-, virike-, liikunta-, peliryhmiä ym.).

Lapinjärven päivätoiminta toimii arkipäivisin klo 08.00-16.00 Rauhalantie 3 tiloissa.

Lisätietoa: lähihoitaja Kati Ruokolainen p. 044 7208679 tai Vanhustyön palvelupäällikkö puh. 044 720 8003