Kotihoito

Kotihoidon palveluja annetaan tilanteessa, jossa kotona selviytyminen on vaikeutunut iän, sairauden, vamman tai muun syyn takia.

Kotihoidon tarkoitus on tukea asiakkaan selviytymistä arjessa, asiantuntevan ja turvallisen hoidon keinoin. Tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä vahvistamalla asiakkaan omia voimavaroja ja omaa aktiivisuutta. Omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon.

Lomakkeet ja ohjeistukset:

Kotihoidon myöntämiskriteerit pdf

Kotihoidon tuloselvitys lomake

Kotihoidon palveluhinnasto 2018

Ota yhteyttä

Kotihoidon esimies
Onni hoiva
Sanna Kallioinen
044 773 5835
sanna.kallioinen@onniterveys.fi

Kotihoito, Onni hoiva
044 720 8692

vs Hyvinvointijohtaja
Tiia Gustavson
044 720 8003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi