SENIORIPALVELUT

Lapinjärven senioripalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisiä eri elämänvaiheissa, tarjota oikeanlaisia palveluja oikeaan aikaan sekä edesauttaa aktiivista elämää.

Tavoitteena on tehdä itsenäinen arki ja kotona asuminen mahdolliseksi niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista ja turvallista. Lähtökohtana ovat aina ihmisen omat tarpeet ja ajatukset siitä, miten hän haluaa asiansa järjestää.

Mehiläinen Lapinjärvi on aloittanut 1.9.2019 alkaen toimintansa Lapinjärvellä, päivätoiminnan, kotihoidon ja Onni kodin tehostetun palveluasumisen osalta. Tehostetun palveluasumisen, Onni kodin, yhteyteen rakennetaan laajennus, johon nykyinen Honkahovin toiminta tulee siirtymään, kun laajennusosa on valmis. Tavoitteena on, että laajennusosa valmistuisi 31.12.2020 mennessä.

Mehiläinen Lapinjärvi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa ja yhteisenä tavoitteenamme on turvata laadukkaat ikääntyneiden palvelut lähellä Lapinjärven asukkaita. Tarjoamme ikääntyneille turvalliset ja viihtyisät tilat, jotka mahdollistavat nykyaikaiset ja ihmislähtöiset ikääntyneiden palvelut, huomioiden kunnan asukkaiden ja henkilöstön tarpeet.

Kotihoidossa jatkavat tutut hoitajat ja palvelut jatkuvat ennallaan. Kotihoidossa otetaan käyttöön uudet puhelinnumerot.

Uusi päivystysnumero kotihoidossa on 040 658 6174.

Toivomme Teidän olevan meihin yhteydessä, mikäli Teille tulee mitä tahansa kysyttävää.

Hoivapalveluista; Kirsi Pellinen 050 567 3554

Kotihoidosta; Hanna Hutka-Ojanen 040 502 4417

Lapinjärven kunnan puolelta; Tiia Gustavson 050 432 6228

Lapinjärven senioripalveluiden ja hoitovälineiden ja tarvikkeiden myöntämisperusteet 2017.pdf

Palveluopas - Senioripalvelut

Omavalvontasuunnitelma iäkkäiden palvelut


YHTEYSTIEDOT

vs Hyvinvointijohtaja

Tiia Gustavson

Lapinjärventie 20 A , 07800 Lapinjärvi
Puh:0504326228

Kotihoito Mehiläinen Lapinjärvi Oy, päivystys

Rauhalantie 3, 07800 Lapinjärvi
Puh:040 658 6174
Tehostettu palveluasuminen

ONNI Koti Lapinjärvi

Rauhalantie 3, 07800 Lapinjärvi
Puh:
Päivystys 050 3317 244