Rakentaminen ja kaavoitus

Uudisrakentajille on tarjolla monipuolisia tontteja läheltä valtatietä tai kauempana kylissä.

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus.

Lapinjärven voimassa olevat asemakaavat

Lapinjärven vireillä olevat asemakaavat:
- Husulanmäki
- Ingermaninkylän yritysalueen laajennus

Lapinjärven rakennusjärjestys astunut voimaan 2.4.2013

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestys uusitaan. Luonnos on nähtävillä 18.1. - 23.2.2018. 
Rakennusjärjestysluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lapinjärven kunnassa kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.

Poikkeusluvat

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamispäätöksen tekee Lapinjärvellä kunnanhallitus.

Suunnittelutarveratkaisut

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisupäätöksen tekee Lapinjärvellä kunnanhallitus.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä maa-ainesluvat mukaan lukien hoitaa Loviisan kaupunki.

Lupahakemukset jätetään Loviisan rakennusvalvontatoimistoon.

Yhteystiedot ja aukioloajat rakentamisasioissa.


YHTEYSTIEDOT

Kunnanjohtaja

Tiina Heikka

Lapinjärventie 20 A, Lapinjärvi
Puh:044 720 8686
Aluearkkitehti

Johanna Hyrkäs

Puh:044 700 3142
Hallintojohtaja

Susanne Sjöblom

Lapinjärventie 20 A, Lapinjärvi
Puh:(019) 510 8631