Esikouluun ja peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen Lapinjärvellä

Jokaisella perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Suomenkielinen lähikoulu on jokin oppilaan lähiosoitteen mukaisen oppilasalueen kouluista joko Hilda Käkikosken koulu tai Kirkonkylän koulu. Ruotsinkielinen lähikoulu on Kapellby skolan.

Vuonna 2013 syntyneiden lasten esiopetus ja vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Esiopetus järjestetään koulujen yhteydessä. Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 1.-10.3.2019 osoitteessa https://lapinjarvi.inschool.fi/. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen vasemmasta reunasta kohdasta Lomakkeet.

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi esimerkiksi toiseen kuntaan, tulee huoltajan ilmoittaa oppivelvollisen lapsen koulupaikkatieto omaan kotikuntaan.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia.

Jos perhe muuttaa Lapinjärvelle kouluun ilmoittautumispäivän jälkeen, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen. Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätös perusopetuksen aloittamisen myöhentämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Saatuaan päätöksen perusopetuksen myöhentämisestä, huoltaja voi anoa esiopetuspaikkaa.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon. Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aiemmin tekee sivistystoimenjohtaja.

Huoltajan tulee täyttää esikouluun tai peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake 1.-10.3.2019 välisenä aikana verkkopalvelu Wilmassa. Voitte tarvittaessa hakea samalla aamu- ja iltapäivätoimintaa Wilmassa olevalla lomakkeella. Esikoululaiset hakevat täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa varhaiskasvatuspäälliköltä.

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen:

- oppilaaksiotosta rehtori Piia Siltala puh. 044 581 8076, piia.siltala(at)lapinjarvi.fi

- Wilma-ilmoittautumisesta ja ilmoittautumiseen tarvittavasta avainkoodista toimistosihteeri Nina Welling puh. 044 751 3191 nina.welling(at)lapinjarvi.fi

- täydentävä päivähoito esikoululaisille varhaiskasvatuspäällikkö Kati Tähti puh. 044 742 7120, kati.tahti(at)lapinjarvi.fi