KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET LAPINJÄRVELLÄ

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on 5 km pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatka odotuksineen saa kestää alle 13-vuotiaalle enintään 2,5 h ja 13-vuotta täyttäneelle ja erityiskoulussa käyvälle enintään 3 tuntia. Oppilaan kuljettamista ja saattamista voidaan myös avustaa.

Lapinjärvellä koulukuljetuksen saa
- aina, jos matka on vähintään 5 km
- aina, jos matka on vähintään 3 km ja oppilas on luokilla 0-3
- hakemuksesta vaarallisuusperusteella

Kuljetus järjestetään tilauskuljetuksena.
Omatoimisesti kuljettava matka noutopaikalle määräytyy seuraavasti:
- esikoululaiset haetaan kotoa
- 1 km luokilla 1-2
- 3 km luokilla 3-6
- 5 km luokilla 7-9


Kuljettajat suoraan:

Michael Engård 0407070300

Tuomas Villikka 044068 8960

Aikataulussa pysymisen varmistamiseksi kotoa noudettavien oppilaiden tulee odottaa kuljetusta ulkona postilaatikon lähettyvillä.

Lapinjärven kunnan koulukuljetusopas 15.8.2018 alkaen (pdf)

Koulukuljetusopas (pdf) Opetushallituksen julkaisu
YHTEYSTIEDOT

Sivistystoimenjohtaja

Pia Aaltonen

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Puh:0505439522