KOULUKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET LAPINJÄRVELLÄ

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on 5 km pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatka odotuksineen saa kestää alle 13-vuotiaalle enintään 2,5 h ja 13-vuotta täyttäneelle ja erityiskoulussa käyvälle enintään 3 tuntia. Oppilaan kuljettamista ja saattamista voidaan myös avustaa.

Lapinjärvellä koulukuljetuksen saa
- aina, jos matka on vähintään 5 km
- aina, jos matka on vähintään 3 km ja oppilas on luokilla 0-3
- hakemuksesta vaarallisuusperusteella

Kuljetus järjestetään tilauskuljetuksena.
Omatoimisesti kuljettava matka noutopaikalle määräytyy seuraavasti:
- esikoululaiset haetaan kotoa
- 1 km luokilla 1-2
- 3 km luokilla 3-6
- 5 km luokilla 7-9


Kuljettajat suoraan:

Kenneth Tallberg 0405129420
Michael Engård 0407070300
Tomi Enqvist 0406816786
Magnus Almgren 0405090837
Robin Tallberg 0400450137
Toni Engård 0505116163
Tuomas Villikka 044068 8960
Johan Löfqvist 0400238137

Lapinjärven taksiasema puh 610550

 

Aikataulussa pysymisen varmistamiseksi kotoa noudettavien oppilaiden tulee odottaa kuljetusta ulkona postilaatikon lähettyvillä.

Koulukuljetusopas (pdf) Opetushallituksen julkaisu
YHTEYSTIEDOT

Sivistystoimenjohtaja

Pia Aaltonen

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Puh:0505439522
Toimistovirkailija

Minna Toropainen

Puh:(019) 510 8632