Esiopetus

Lapinjärvellä esiopetus järjestetään alakoulujen yhteydessä ja sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulun toimintapäivinä.

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen joka on maksutonta . Esikoulun oppilailla on oikeus täydentävään päivähoitoon, joka järjestetään päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa. Esikoulun oppilailla on oikeus koulukyyteihin kotoa kouluun ja koulusta kotiin.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen oppimisedellytyksiä, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten ja leikin avulla. Esiopetussuunnitelmassa määritetään esiopetuksen sisällöt ja tavoitteet.


YHTEYSTIEDOT

Sivistystoimenjohtaja

Pia Aaltonen

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Puh: 050 543 9522
Toimistosihteeri

Lovisa Silfvenius

Puh:044 751 3191
Kirkonkylän koulu

Koulutie 16, 07800 Lapinjärvi
Puh:044 5818076
Fax:(019) 510 8689
Koulunjohtaja Piia Siltala
Kapellby skola

Lapinjärventie 45,
07800 Lapinjärvi
Puh:050 3317810
Koulunjohtaja Ann-Mari Koivula
Hilda Käkikosken koulu

Koulupolku 3, 07820 Porlammi
Puh:(019) 612 057
Fax:(019) 612 061
Koulunjohtaja Piia Siltala 044 581 8076 iltapäivätoiminta 050 322 5377