Esiopetus

Lapinjärvellä esiopetus järjestetään alakoulujen yhteydessä ja sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulun toimintapäivinä.

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen joka on maksutonta . Esikoulun oppilailla on oikeus päivähoitoon, joka järjestetään päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa. Esikoulun oppilailla on oikeus koulukyyteihin kotoa kouluun ja koulusta kotiin.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen oppimisedellytyksiä, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten ja leikin avulla. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet määrittävät esiopetuksen sisällön.


YHTEYSTIEDOT

Sivistystoimenjohtaja

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Toimistovirkailija

Minna Toropainen

Puh:(019) 510 8632
Kirkonkylän koulu

Koulutie 16, 07800 Lapinjärvi
Puh:(019) 510 8688, Keittiö (019) 510 8686
Fax:(019) 510 8689
Koulunjohtaja Piia Siltala
Kapellby skola

Lapinjärventie 45,
07800 Lapinjärvi
Puh:050 3317810
Koulunjohtaja Jenni Lindström
Keittiö 050 543 0402
Esikouluryhmä 050 387 6382
Hilda Käkikosken koulu

Koulupolku 3, 07820 Porlammi
Puh:(019) 612 057
Fax:(019) 612 061
Koulunjohtaja Juha Heinonen
040 720 8814 iltapäivätoiminta 050 322 5377