Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatuksella tarkoitetaan seikkailullisessa ympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua toimintaa, joka tähtää turvallisten ja aitojen kokemusten sekä reflektoinnin avulla kokonaisvaltaiseen ihmisenä kehittymiseen.

Seikkailukasvatus luo usein voimakkaita elämyksiä ja haastaa osallistujat etsimään uusia ajatus- ja toimintatapoja.

Toiminta tutustuttaa nuoret uusiin ihmisiin, ympäristöihin, kulttuureihin sekä harrastus- ja liikkumismuotoihin. Seikkailukasvatus tukee arjenhallintaa ja antaa mahdollisuuden informaaleille opetusmuodoille ja ympäristöille.

Nuorisotoimi järjestää seikkailullisia retkiä, leirejä, teemapäiviä, tapahtumia ja rasteja.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä!

Lisää seikkailukasvatuksesta:
http://www.seikkailukasvatus.fi/