Media-, taide- ja kulttuurikasvatus

Taide- ja kulttuurikasvatus luo uutta ja tutkii asioita ja ilmiöitä taiteen ja eri medioiden antamin keinoin. Se antaa perustan luovuudelle ja innovatiivisyydelle sekä kehittää itsetuntoa, ajattelua ja yhteisöllisyyttä.

Mediakasvatuksessa pohditaan viestintää, medialukutaitoa ja median uusia ilmiötä.

Nuorisotoimi järjestää aiheeseen liittyen erilaisia matkoja, kursseja, kerhoja, asiantuntijatapaamisia, tapahtumia ja teemallisia iltoja.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä!