Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut on mukana nuorten arjessa ja vapaa-ajanvietossa.

Järjestämme nuorille ja nuorten kanssa tapahtumia, kerhoja, kursseja, päiväretkiä, nuorisoiltoja, teemapäiviä ja lomatoimintaa.

Nuorisotyö on kasvatuksellista toimintaa, joka ohjaa itsensä tuntemiseen. Lisäksi nuorisotyön tavoitteena on antaa työkaluja elämän hallintaan, osallisuuden kokemiseen, yhteisöllisyyteen, vaikuttamiseen yhteiskunnassa sekä kansainvälisyyteen.

Nuoriso-ohjaajat työskentelevät moniammatillisessa yhteistyössä naapurikuntien, koulujen ja eri järjestöjen kanssa.

Ota yhteyttä Facebook

Instagram: lapinjarven_nuorisotoimi

 YHTEYSTIEDOT

va nuoriso-ohjaaja

Katarina Lindroos

Lapinjarventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Puh: 044 7193 010
Etsivä nuorisotyö

Markku Vilonen

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Puh:050 543 1553
Sivistystoimenjohtaja

Pia Aaltonen

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi
Puh:0505439522