Sotehankinta

Ohessa linkki Hilmaan.

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-024106

Infotilaisuus järjestetään  kiinnostuneille Lapinjärvellä, 10.12.2018 alkaen klo 12.00 osoitteessa Männistöntie 7.

Kysymykset/Vastaukset:

-    Onko yhteisyrityksen perustaminen edellytys jatkolle? Voidaanko järjestely toteuttaa myös ilman yhteisyritystä? Eli onko tarjoajan sitouduttava osallistumishakemustaan jättäessä yhteisyrityksen perustamiseen?

 

Yhteisyrityksen perustaminen on edellytys jatkolla.

 

-    Onko tarjoajan pakko jättää tarjous kaikista kiinteistöistä vai onko yksittäisen kiinteistön osto mahdollista?

 

Ei ole, tästä voidaan neuvotella.

 

-   Valitaanko kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet toimijat jatkoneuvotteluihin?

 

Tässä vaiheessa ilmoittaudutaan neuvottelumenettelyyn, johon kunnanhallitus valitsee osallistujat 21.12.2018 kokouksessaan. Neuvottelujen jälkeen suoritetaan kilpailutus, jossa valitaan enemmistöosakas yhteisyritykseen.

 

- Varmistaisin vielä, eli onko niin, että tarjoajan tulee voida tarjota sekä kotihoidon palveluita, kotihoidon tukipalveluita että asumispalveluita?

 

Kyllä.

 

-   Miten palveluiden hinnoittelu menee? Tuotetaanko asumispalvelut jatkossa palvelusetelillä? Entä miten kotihoidon kohdalla?

 

Tämä tarkentuu neuvotteluissa.

 

-  Onko tarjoajan sitouduttava ostamaan myös KOY Säästölän osakkeet?

 

Tästä voidaan neuvotella.

 

-  Lupaviranomainen vaatii asunnoilta vain 20m2 kokoa, onko 25m2 ehdoton minimivaatimus tässä hankinnassa?

 

Tarkentuu neuvottelujen yhteydessä.

 

-  Palvelut tulee tuottaa molemmilla kotimaisilla kielillä? Onko näin myös nyt ja onko henkilöstössä ruotsinkielisiä työntekijöitä?

 

Kyllä on ja on.

 

-  Varmistaisin vielä, eli tässä kohdin ei jätetä hintatietoja?

 

Ei jätetä.

 

-  Onko niin, että viranomaistodistukset toimitetaan vasta seuraavassa vaiheessa, ei vielä osallistumishakemuksen yhteydessä?

 

Kyllä.

 

- Varmistaisin vielä eli myös jatkossa terveyspalveluiden tuottaminen säilyy nykyisen toimijan vastuulla ja siirtyy maakunnalle v. 2021 eteenpäin?