Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Lapinjärven kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteista.
Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin virasto tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Suojatussa yhteydessä tiedon siirto on turvallista, sillä siinä tietoliikenne käyttäjän ja palvelimen välillä on salattu. Suojatun yhteyden tunnistaa verkko-osoitteen https://-alusta, kun tavallisesti se on http://. Lisäksi useimmat selaimet kertovat salatun yhteyden aloittamisesta ja lopettamisesta.

Lapinjärven kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Helle-kirjastojen asiakasrekisteri (pdf, 18 kt)

Kuntatoimisto (pdf, 80 kt)

Lasten kodinhoidon asiakasrekisteri

Työnhakijarekisteri (pdf, 71 kt)

Google Apps for Education palvelurekisteri

Etsivän nuorisotyön rekisteri

Henkilöstöhallinto

Maahanmuuttajarekisteri

Oppilashallintojärjestelmä

Seniorirekisteri

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Vuokralaisluettelo

Vuokrasopimusrekisteri

Vuokra-asuntohakemusrekisteri

Vesi- ja viemärilaskutus

Yksityistierekisteri

Tiedoksi Kuntaliiton tiedotus 21. toukokuuta 2018 14:53

Aihe: Henkilötietojen käsittely tietosuojalain viivästyessä - Behandling av personuppgifter och fördröjningen av dataskyddslagen

Henkilötietojen käsittely tietosuojalain viivästyessä

Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 alkaen.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tietosuojalaiksi. Tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalain voimaantullessa nykyinen henkilötietolaki on tarkoitus kumota.

Tietosuojalain oli määrä tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Lakia ei kuitenkaan ehditä hyväksyä eduskunnassa 25.5.2018 mennessä. Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

Tietosuojalain puuttuessa henkilötietolaki on edelleen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siltä osin kuin henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö ovat ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa, niitä ei tule soveltaa. Asetuksen kanssa sopusoinnissa olevaa kansallista lainsäädäntöä saa soveltaa. Tietosuoja-asetus on siis kansallisen lainsäädännön yläpuolella.

Lisätietoa asiasta sekä esimerkkejä kansallisen lainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen välisistä ristiriidoista on annettu Kuntaliiton verkkosivuille liitetyssä diaesityksessä osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/henkilotietojen-kasittely-tietosuojalain-viivastyessa.