Luottamushenkilöt - Förtroendevalda

Lapinjärven kunnassa ylintä valtaa käyttää valtuusto, jossa on 21 jäsentä. Valtuuston jäsenet edustavat kuntalaisia ja heidän kauttaan kuntalaiset voivat myös tuoda esille mielipiteitään kunnan palveluista.

Den högsta beslutanderätten i Lappträsk kommun är fullmäktige som har 21 medlemmar. Medlemmarna i fullmäktige representerar kommuninvånarna och via dem kan också kommuninvånarna framföra sina åsikter om servicen i kommunen.

Valtuustopaikat 2013-2016
Ruotsalainen kansanpuolue 9 valtuutettua
Keskusta 5 valtuutettua
Sosiaalidemokraatit 3 valtuutettua
Kokoomus 2 valtuutettua
Vihreät 2 valtuutettua

Fullmäktigeplatser 2013-2016
Svenska folkpartiet 9 ledamöter
Centern 5 ledamöter
Socialdemokraterna 3 ledamöter
Samilingspartiet 2 ledamöter
Gröna 2 ledamöter


Kunnanvaltuusto - Kommunfullmäktige 2013-2016

Puh.joht. – Ordf.
Mickos Christina (SFP)
Gustafssvängen 9 07800 Lappträsk
Puh.tel. 040-510 2052
christina.mickos(at)gmail.com

I varapj – I vice ordf.
Lotila Mari (VIHR)
Lapinjärventie 25 as. 2 07800 Lapinjärvi
Puh.tel. 0400-372 434
mari.lotila(at)esperi.fi

II varapj – II vice ordf.
Puranen Pekka (SDP)
Porlammintie 257 07810 Ingermaninkylä
Puh.tel. 040-538 2103
pekkapuranen(at)hotmail.co.uk

Antas Mats (SFP)
Hindersbyvägen 468 07850 Hindersby
Puh.tel. 040-580 0640
mats.antas(at)hindersby.net

Antas Thomas (SFP)
Hindersbyvägen 622 07850 Hindersby
Puh.tel. 050-307 9919
thomas.antas(at)kolumbus.fi

Busk-Markusas Benita (SFP)
Markusbackvägen 86 07840 Lindkoski
Puh.tel. 040-588 3922, SFP
benita.busk(at)gmail.com

Ceder Ilkka (SDP)
Meijerintie 17 B 47350 Kimonkylä
Puh.tel. 044-925 4633
ilkkaceder(at)gmail.com

Engård Benny (SFP)
Lindkoskivägen 271 07840 Lindkoski
Puh.tel. 0400-203 978
benny.engard(at)sulo.fi

Gammals Erik (SFP)
Lindkoskivägen 132 07840 Lindkoski
Puh.tel. 050-581 7572
erikgammals(at)hotmail.com

Helgars Frej (SFP)
Storbacksvägen 12 07840 Lindkoski
Puh.tel. 0500-753 325, 0400-753 325
frej.helgars(at)luukku.com

Kujala Arto (KOK)
Peltotie 9 07800 Lapinjärvi
Puh.tel. 0400-707 055
arto.kujala123(at)gmail.com

Lempiö Päivi (KESK)
Pietalantie 161 47310 Haapa-Kimonla
Puh.tel. 0500-611 377
paivi.lempio(at)gmail.com

Onnila Ulla (KESK)
Kuhantie 73 07820 Porlammi
Puh.tel. 612 030, 050-490 9623
ulla.onnila(at)kolumbus.fi

Rönkkö Anne (KESK)
Puh.tel. 041-505 4699
Koulutie 16 as. 1, 07800 Lapinjärvi
anne.ronkko(at)lapinjarvi.fi

Simola Anni (KESK)
Hasunkuja 294 b, 47350 Kimonkylä
Puh.tel. 0400-856 101
anni.simola(at)hotmail.com

Silfvast Sauli (SDP)
Lähdekallionpolku 7 07800 Lapinjärvi
Puh.tel. 0400-436 720
sauli.silfvast(at)lehtipiste.fi

Sistola Mika (KESK)
Käkikoskentie 25 B 6 07820 Porlammi
Puh.tel. 040-523 7770
msistola(at)suomi24.fi

Svennas Rea (SFP)
Labbyvägen 429 07870 Skinnarby
Puh.tel. 040-593 6256
rea.svennas(at)notibo.fi

Villikka Tuomas (KOK)
Puiratonkuja 2 07820 Porlammi
Puh.tel. 044-068 8960
tuomas.villikka(at)gmail.com

Rantapää Essi (VIHR)
Lapinjärventie 186 07800 Lapinjärvi
Puh.tel. 050-343 2784
evuorenjuuri(at)gmail.com

Österholm Minna (SFP)
Fredsbyvägen 13 07800 Lappträsk
Puh.tel. 040 779 7676
minna.osterholm@sfp.fi

VARAVALTUUTETUT - ERSÄTTARE FÖR FULLMÄKTIGE

Suomen Keskusta r.p.

 

Kansallinen kokoomus r.p. – Samlingspartiet r.p.

Lautamäki Markku
Nurmi Sari

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Rantanen Markku
Illman Jörgen

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

Hoffström Kalevi
Enqvist Tomi
Brusas Tommy
Jokinen Ann-Mari
Röök Jesper
Malmström Staffan
Wallén Gun-Vivian
Wallén Marie
Gustafsson Johan

Vihreä Liitto r.p. – Gröna förbundet r.f.

Virtala Timo

 

Kunnanhallitus – Kommunstyrelsen 2015-2016

Jäsenet-Ledamöter

Onnila Ulla  Puh.joht.-Ordf

Antas Thomas  I Varapuh.joht.-I Vice ordf.

Kujala Arto  II Varapuh.joht.-II Vice ordf.

Engård Benny

Gustafsson Siv

Rönkkö Anne

Silfvast Sauli

Sistola Mika

Svennas Rea

Varajäsenet-Ersättare

Rantala Kari (Onnila)
Röök Jesper (Antas)
Villikka Tuomas (Kujala)
Busk-Markusas Benita (Gustafsson)
Wallén Gun-Vivian (Engård)
Rantanen Markku (Silfvast)
Lempiö Päivi (Sistola)
Gammals Erik (Svennas)
Simola Anni (Rönkkö)

 

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 § edellyttämä valtuuston vaalilautakunta -

I § 26 kommunfullmäktiges arbetsordning förutsatt fullmäktiges valnämnd 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Antas Thomas  Puh.joht.-Ordf

Lempiö Päivi Varapuh.joht.-Vice ordf

Kujala Arto

Lotila Mari

Silfvast Sauli


Varajäset-Ersättare

Antas Mats (Antas Thomas)

Vuorenjuuri Essi (Lempiö)
Villikka Tuomas (Kujala)
Onnila Ulla (Lotila)
Puranen Pekka (Silfvast)

 

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Lotila Mari Puh.joht.-Ordf

Simola Anni Varapuh.joht.-Vice ordf.

Hoffström Kalevi

Hovén Mirja

Illman Jörgen

Varajäsenet-Ersättare

Hasu Tuomo (Peltola)
Norra Heidi (Lotila)
Bosas Christina (Hoffström)
Villikka Aino (Hovén)
Jakobsson Riku (Illman)

 

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden 2013-2016

Österholm Bjarne Puh.joht. - Ordf.
Lamberg Jouni Varapuh. joht. -Vice ordf.
Mickos Hillevi
Nurmi Sari
Vickholm Maria

Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

Ersättarna är i den ordning de kommer i jämförelse med medlemmarna

Pekkarinen Arja
Hurmekoski Mikko
Strömberg Tanja-Marit
Hasu Tuomo
Antas Mats
Siltala Piia
Lill-Smeds Jan-Erik
Karell Eija
Lill-Smeds Ritva
Viksten Christer

Perusturvajaosto – Grundtrygghetssektionen 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Kujala Arto Puh.joht.-Ordf.

Engård Benny Varapuh.joht.-Vice ordf.

Busk-Markusas Benita

Rajala Anja

Rönkkö Anne

Varajäsenet-Ersättare

Lautamäki Markku (Kujala)
Wallén Gun-Vivian (Engård)
Gammals Erik (Busk-Markusas)
Aalto Maire (Rajala)
Villikka Aino (Rönkkö)

 

Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Lempiö Päivi Puh.joht.-Ordf.

Lindfors Annika  Varapuh.joht.-Vice ordf.

Enqvist Tomi

Kukka-Huovinen Katja

Lill-Smeds Maria

Nurmi Sari

Nybondas Dan

Rantanen Markku

Virtala Timo

 

Kunnanhallituksen edustaja – Kommunstyrelsens representant 2015-2016

Silfvast Sauli

Varajäsenet-Ersättare

Andersson Eveliina (Lempiö)
Husberg Gun-Britt (Lindfors)
Malmström Staffan (Enqvist)
Sistola Mika (Kukka-Huovinen)
Strömberg Tanja-Marit (Lill-Smeds)
Lautamäki Markku (Nurmi)
Vickholm Hannes (Nybondas)
Ceder Ilkka (Rantanen)
Norra Heidi (Virtala)

 

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto – Bildningsnämndens finskspråkiga sektion 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Lempiö Päivi Puh.joht.-Ordf.

Nurmi Sari Varapuh.joht.-Vice ordf.

Kukka-Huovinen Katja

Rantanen Markku

Virtala Timo

Lisäjäsen- Tilläggsmedlem

Lamberg Jouni

Silfvast Heidi

Kunnanhallituksen edustaja – Kommunstyrelsens representant 2015-2016

Silfvast Sauli

Varajäsenet-Ersättare

Andersson Eveliina (Lempiö)
Lautamäki Markku (Nurmi)
Sistola Mika (Kukka-Huovinen)
Ceder Ilkka (Rantanen)
Norra Heidi(Virtala)
Lilja Pirjo (Lamberg)
Hongisto Enni (Silfvast Heidi)

 

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto – Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Lindfors Annika  Puh.joht.-Ordf.

Enqvist Tomi  Varapuh.joht.-Vice ordf.

Lill-Smeds Maria

Nybondas Dan


Lisäjäsen-Tilläggsmedlem

Ek Janita

Carlsson Tina

Lund Henrik

Kunnanhallituksen edustaja – Kommunstyrelsens representant 2015-2016

Antas Thomas

Varajäsenet-Ersättare

Husberg Gun-Britt (Lindfors)
Malmström Staffan (Enqvist)
Strömberg Tanja-Marit (Lill-Smeds)
Vickholm Hannes (Nybondas)
Karlsson Monica (Ek)
Räihä Heidi (Carlsson)
Mickos Anders (Lund)

 

Loviisan kaupungin sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto – Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Lovisa stad 2013-2016

Jäsen-Ledamot
Lindfors Annika

Varajäsen-Ersättare
Nybondas Dan

 

Loviisan kaupungin sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto – Bildningsnämndens finskspråkiga sektion i Lovisa stad 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Kalliola Marketta

Varajäsen-Ersättare
Kaasalainen Eeva

Valkon kansalaisopisto 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Hasu Tuomo

Varajäsen-Ersättare
Ceder Ilkka

Lovisa svenska medborgarinstitut 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Malmström Staffan

Varajäsen-Ersättare
Vickholm Inga

 

Tekninen lautakunta – Tekniska nämnden 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter

Carlsson Stefan  Puh.joht.-ordf.

Hongisto Mikko  Varapuh.joht.- vice ordf.

Helgars Frej

Junna Erja

Lotta Mäkinen

Wallén Marie

Villikka Tuomas


Kunnanhallituksen edustaja – Kommunstyrelsens representant 2013-2016

Engård Benny

Varajäsenet-Ersättare
Jokinen Ann-Mari (Carlsson)
Ihalainen Marja (Hongisto)
Gustafsson Johan (Helgars)
Rantasalmi Mirja (Junna)
Lamberg Jouni (Kaukoranta-Laaksonen)
Lindfors Filip (Wallén)
Lautamäki Markku (Villikka)
Kymen jätelautakunta – Kymmene avfallsnämnd 2013-2016
Jäsen-Ledamot

Hongisto Mikko

Varajäsen-Ersättare
Carlsson Stefan
Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta – Lovisa stads bygg- och miljönämnd 2013-2016
Jäsenet-Ledamöter
Helgars Frej

Penninkangas Anne

Varajäsenet-Ersättare
Liljeström Anna (Helgars)
Illman Alf (Penninkangas)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter
Gammals Erik

Villikka Aino

Varajäsenet-Ersättare
Österholm Minna (Gammals)

Puranen Pekka (Villikka)

Loviisan ja Lapinjärven yhteinen perusturvalautakunta – Lovisa och Lappträsk gemensamma grundtrygghetsnämnd 2013 – 2016

Jäsenet-Ledamöter
Engård Benny
Rönkkö Anne
Varajäsenet-Ersättare
Wallén Marie (Engård)

Koivisto Ari (Rönkkö)


Uudenmaan erityispalvelut (Eteva) niminen kuntayhtymä – Uudenmaan erityispalvelut (Eteva) benämnda samkommun 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Rönkkö Anne

Varajäsen-Ersättare
Puranen Pekka

Kårkulla samkommun niminen kuntayhtymä – Kårkulla samkommun 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Busk-Markusas Benita

Varajäsen-Ersättare
Gammals Erik

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä benämnda samkommun 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Kainulainen Teri

Varajäsen-Ersättare
Lautamäki Markku

Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland niminen kuntayhtymä – Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Engård Benny

Varajäsen-Ersättare
Lindfors Annika

Itä-Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto – Östra Nylands förbunds landskapsfullmäktige 2013-2016

Jäsenet-Ledamöter
Mickos Christina

Peltola Vesa

Varajäsenet-Ersättare
Antas Thomas (Mickos)
Puranen Pekka (Peltola)

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta – Östra Nylands regionala räddningsnämnd 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Helgars Maria

Varajäsen-Ersättare
Ceder Ilkka

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta – Polisanstaltens delegation inom Östra Nyland 2013-2016

Jäsen-Ledamot

Silfvast Sauli

Varajäsen-Ersättare
Kujala Arto

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehet – Nämndemän i Östra Nylands tingsrätt 2013-2016
Antas Henrik
Hongisto Enni


Maanjakotoimitusten uskotut miehet – Gode män vid skiftesförrättningar 2013-2016

Röök Jesper
Ollas Krister
Lindfors Filip
Hyppönen Raimo
Sihvola Lasse
Tuuli Pertti
Illman Jörgen
Ceder Ilkka

 

KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMAT - AV KOMMUNSTYRELSEN VALDA

Ystävyyskuntatoimikunta – Vänortskommittén 2015-2016

Backman Peter Puh.joht.-Ordf.
Virtala Timo Varapuh.joht.-Vice ordf.
Illman Jörgen
Lill-Smeds Maria
Salo Pia-Leena
Svennas Rea
Hildén Anne, siht


Kunniamerkkitoimikunta – Hedersteckenkommittén 2015-2016

Backman Peter  Puh.joht.-Ordf.
Villikka Aino  Varapuh.joht.-Vice ordf.
Gammals Erik
Sjöberg Margot
Peltonen Veijo
Latva-Pirilä Matti, siht


 

Yhteistyötoimikunta – Samarbetskommittén 2013-2014

Sjöblom Susanne Puh.joht.-Ordf.
Fabritius Görel
Grönberg Arja
Hasu Arto
Ikäheimo Kaj
Ketomäki Marika
Kujala Arto
(varaedustaja Gustaffson Siv)
Nieminen Ari
Nurkkala Kirsi
Nurmi Sari

 

Kehittämisjaosto – Utvecklingssektionen 2015-2016

Onnila Ulla Puh.joht.-Ordf.
Antas Thomas Varapj-Vice ordf.
Kujala Arto
Mickos Christina
Lotila Mari
Puranen Pekka

Sjöblom Susanne, siht

 

Vanhusneuvosto – Äldrerådet 2013-2016

Koivisto Ari Puh.joht.-Ordf.
Görel Fabritius Siht.-Sekret.
Ek Helena
Engård Benny
Johansson Iris
Martikainen Kari
Puranen Pekka
Rönkkö Anne
Svenskberg Åke