Vielä me löydämme Intian! Tai Amerikan!

Miten säilyttää suunta kovassa merenkäynnissä? Luovitaanko? Ankkuroidutaanko vai painetaanko vain tuulta päin?

Tätä voi miettiä kuntakentälläkin tässä ajassa missä elämme. Tuleeko maakuntauudistus, missä muodossa ja koska? Mitä tapahtuu sotelle? Miten oma taloutemme kestää muutoksissa?

Tällä hetkellä Lapinjärven linjaus keskittyä oman toiminnan kehittämiseen tuntuu fiksulta. Ihmislähtöisen kunnan kehittäminen on suunnattu aikaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Keskitymme palveluihin, jotka vielä jäävät kuntiin eli mm. sivistyksen, asumisen, elinkeinoelämän, hyvinvointityön ja ihmisten osallistamisen kehittämiseen.

Kristoffer Kolumbus ei lähtenyt etsimään Amerikkaa vaan meritietä Intiaan. Hänen suunnitelmiinsa suhtauduttiin epäluuloisesti. Rahoitusta harkinnut toimikuntakin eväsi reissun rahoituksen, koska eivät uskoneet, että Kolumbuksella voisi olla mitään uutta tietoa matkansa pohjaksi.

Kolumbus lähti liikkeelle parhaan tietonsa perusteella ja päätyikin Intian sijaista Amerikkaan. Joku voisi ajatella, että eihän tuo nyt ihan putkeen mennyt. Joku toinen voisi todeta, että olipa siinä uskomattoman hieno saavutus. Kehittämisessä on haastavinta se, että mikäli asioita halutaan oikeasti kehittää, ei määränpäätä voi vielä alkumatkasta lukita. Kun kehittämistä tehdään muuttuviin olosuhteisiin reagoiden, pienin korjausliikkein, luovien ja välillä kiitäen, päästään lopputulokseen, jossa on oikeasti kehitetty jotakin uutta tai löydetty se paras vanha tapa toimia. Ihmislähtöinen kunta ammentaa myös perinteistä, kuten Kolumbuskin seurasi viikinkien reittejä.

Joku voisi kysyä, miksi meillä on Lapinjärvellä niin monia kehittämishankkeita meneillään. Miksi emme voisi vain passiivisesti odottaa, että mitä tapahtuu? Onko näistä hankkeista edes mitään hyötyä? Monille muutos on pelottava asia. Vaaditaan Kolumbuksen uteliaisuutta ja tulevaisuuden uskoa viedä eteenpäin asioita, joita kukaan muu ei ole vielä tehnyt tai tehdä asioita eri tavalla, mihin on aina tottunut. Ilman sitä uskallusta ei voi koskaan löytää mitään uutta tai kehittyä. Eikä meillä ole varaa jäädä laivasta, sillä ympäröivä maailmamme on jo matkalla.

Ihmislähtöisen toimintamallin kehittäminen aloitettiin vanhustyön puolelta loppuvuonna 2015 eikä alkumatka ole ollut helppo. Vastatuulten ja tyrskyjen jälkeen voidaan kuitenkin todeta, että nyt kun katsomme taaksepäin, näemme, miten pitkä matka on tultu, miten paljon on saatu aikaan ja miten matkantekokin tuntuu jo hieman helpommalta. Isoin asia onnistumisessa on se, että johto, esimiehet ja henkilöstö ovat kaikki samassa veneessä, menossa samaan suuntaan. Tästä oli hienoa käydä antamassa kiitosta Honkahovissa vanhustyön johdolle, esimiehelle ja henkilöstölle ennen juhannusta. Kiitos kuuluu heille kaikille ja kannustaa toivottavasti myös jatkamaan kehittämistä. Enää ei kannata pysähtyä, koska nyt alkaa vasta se matkan helpoin osuus; samaan suuntaan soutaminen.

Ihmislähtöisen kunnan strategiaan on helppo sitoutua, koska se toimii myös maalaisjärjellä ajatellen. Ydinajatus on se, että tehdään sitä mitä kuntalaiset oikeasti tarvitsevat. Kohdennetaan resurssit tulevaisuutta ajatellen ja katsotaan laatua myös yksilön näkökulmasta.

Mielenkiintoisen matkan alussa ovat myös kunnan uudet luottamushenkilöt. Valtuustokauden uusi aloitusajankohta tuntui vähän erikoiselta. Juuri, kun pääsimme alkuun, tulikin jo kesäloma. Akkuja on hyvä ladata, koska syksyllä on edessä paljon uutta opeteltavaa. Uudelle valtuustolle tullaankin järjestämään paljon koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia keskustella ihmislähtöisen kunnan tulevaisuudesta. Ihmislähtöisen kunnan kehittämisestä pääsee kuulemaan 31.8.2017 koko päivän kestävässä asiantuntijaseminaarissa ja esittämään omia havaintoja ja kehittämiskohteita illan kuntalaistilaisuudessa.

Uuden yhteisen matkamme alussa kaikista tärkein asia on luottamuksen rakentaminen. Luottamus pohjautuu hyvin paljon yhdessä sovittuihin pelisääntöihin ja niistä kiinnipitämiseen. Luottamus mahdollistaa sen, että voimme keskustella avoimesti ja rehellisesti asioista, mitä uusi valtuuston puheenjohtajakin peräänkuulutti puheenvuorossaan ensimmäisen kokouksensa aluksi. Avoimuus ei voi koskaan toteutua ilman luottamusta.

Arvomme on rehellisyys, jota höystää inhimillisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava arvostava kulttuuri niin henkilöstön kuin luottamushenkilöiden joukossa toisiaan kohtaan sekä myös henkilöstöorganisaation ja luottamushenkilöorganisaation välillä. Arvostava henki näkyy myös kuntalaisille ja toivottavasti toteutuu myös heidän keskuudessaan.

Luottamus ei synny itsestään eikä se varsinkaan säily, jos siitä ei muisteta pitää huolta. Kunnan johtaminen perustuu dualistiseen toimintamalliin, joka tarkoittaa sitä, että viranhaltijaorganisaatiolla on omat tehtävänsä ja omat vastuualueensa. Vastaavasti myös luottamushenkilöillä on oma tehtävänsä ja oma päätösvaltansa. Usein ongelmat alkavat, kun nämä sekoittuvat. Suoraviivaisesti sanottuna virkamiehen tehtävänä ei ole tehdä politiikkaa eikä luottamushenkilön tehtävänä ole tehdä operatiivista johtamista. Uuden valtuustokauden alussa on äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että kaikki tietävät kenelle mistäkin asiasta päättäminen kuuluu, mitä kenenkin toimivaltaan sisältyy ja miten kunta organisaationa toimii. Me yhdessä viemme asioita eteenpäin hoitamalla jokainen omat tehtävämme parhaalla mahdollisella tavalla.

Aina päätöksiin pitää myös sitoutua, olivat ne sitten mitä hyvänsä. Lapinjärvellä yhteispeli on toiminut todella hyvin. Totta kai sitä sitten miettii uuden valtuustokauden alussa, että mitenkäs nyt edetään ja millainen porukka meillä nyt on päättämässä asioista. Toistaiseksi emme vielä uuden uusien luottamushenkilöiden kanssa tunne toisiamme hyvin, mutta jo ensimmäisten valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksien perusteella itselleni jäi hyvä fiilis. Tuli sellainen olo, että tämä porukka on sitoutunut ja haluaa viedä kehittävällä tavalla Lapinjärveä eteenpäin. Tämän takia lähden hyvillä mielin lomalle lataamaan akkuja tulevaa syksyä. Tuntuu siltä, että kuntamme on edelleen hyvissä käsissä.

Tehkää rohkeasti tutkimusmatkoja. Aina ei tarvitse lähteä valtamerille vaan parhaat seikkailut voivat löytyä ihan läheltä. Lähellä on vaikka mitä. Välillä on myös hyvä pysähtyä ja syödä yhdessä. Ota kaveri mukaan ja tule nauttimaan paikallisista antimista 5.8.2017 Lähellä on -kyläjuhliin.

Rentouttavaa ja mieltä avartavaa kesää kaikille!

Tiina Heikka
Kunnanjohtaja


Lähettäjä
A Hildén