Hyvin menee, mutta menkööt

 

Hyvin menee, mutta menkööt                                                                                                                 28.6.2016

Ihmislähtöinen kunta on lähtenyt kehittymään huimalla vauhdilla. Ihmislähtöisen vanhustyön osalta Taina Semi on valmentanut henkilöstöä koko kevään. Aalto-yliopiston Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat lähipalvelut -hankekonsortion ohjausryhmän kanssa kehitetään mm. ihmislähtöistä asumista senioreille. Mallia toiminnan kehittämiseen on haettu muun muassa Ruotsista ja Hollannista. Lapinjärven malli tulee olemaan jotain aivan uutta. Samalla kehitämme kirkonkylää eri-ikäisten ihmisten oppimisympäristöksi – tätä lähtee jo viemään eteenpäin Lukkarinpuiston kehittämishanke, johon saimme Aluehallintovirastolta 60 000 euron avustuspäätöksen.

Toukokuussa alkoi kunnan ja Med Group Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke ihmislähtöisten kotiin tuotettavien ikäihmisten palveluista. Jo parissa kuukaudessa olemme saaneet paljon aikaan. Kaikille halukkaille tehostetun palveluasumisen asiakkaille ovat tulleet hyvinvointikellot, joista kerätään mittaustietoa toiminnan kehittämiseksi. Kaikille kunnan yli 65-vuotiaille asukkaille on lähetty nykytilaa kartoittava kysely. Toivottavasti kyselyyn vastataan, vaikka ei palvelutarvetta vielä olisikaan. Samalla on mahdollista myös kertoa, jos on valmis osallistumaan johonkin yhteistoimintaan, vaikkapa isännöimään luku- tai kahvittelupiiriä. Kyselyn vastanneista valitaan 50 toimintakyvyn mittaukseen ja samalla saa halutessaan vinkkejä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Jyväskylän yliopiston kanssa teemme syyskuussa pilotin ihmislähtöisen kielen kehittämiseksi. Kun tehdään ihmislähtöisesti hoitotyötä, ei kieli voi tehdä asiakkaasta objektia, toiminnan kohdetta. Kieli muokkaa mielikuviamme ja vahvistaa käsityksiämme. Aluksi suoritettava pilotti toivottavasti poikii laajemmankin tutkimuksen aiheesta.

Aalto-yliopiston kanssa toteutettava Husulanmäen (entinen Metlan alue) maankäytön suunnittelu on edennyt hyvin työryhmässä. Kaksi vaihtoehtoa tullaan esittelemään elokuussa. Näistä vaihtoehdoista valitaan toinen suunnitelma, jonka pohjalta aletaan aluetta kaavoittaa. Perinnepuurakentamisen alue yhdistää yhteisöllisyyden, innovaatiot ja luontoympäristön.

Kevään aikana olemme keränneet paljon pohjatietoa Kirjaston yläkertaan suunnitteilla olevan uuden ajan yhteisöllisen työtilan kehittämiseksi. Hanketta oltiin esittelemässä ja visioimassa mm. UUSIMAA INNOVOI – Uusi työ ja työn tekemisen uudet tavat -messuilla Otaniemessä 13.5.2016. Syksyllä aiomme järjestää Kirjaston yläkerrassa isot kotibileet ja kutsua sinne mm. entisiä lapinjärveläisiä.

Taitopaikka on aloittanut toimintansa Porlammilla. Työttömät ja työntekijöitä tarvitsevat yhdistävään Taitopaikkaan on mahdollista tutustua vaikkapa tulevien Näköalapaikka-messujen yhteydessä 17.9.2016. Jos etsit töitä tai tekijöitä, ota rohkeasti yhteyttä Taitopaikan työelämävalmentajiin.

Lapinjärvi on yksi Suomen Kuntaliiton tulevaisuuden kunnan malliesimerkeistä. Olemme oikeasti näyttämässä tietä edelläkävijänä. Tästä voimme kaikki olla ylpeitä. Joskus itäuusmaalaisiin iskee kursailun halu, mutta kannustan kaikkia nostamaan myönteisiä asioita esille omasta kotikunnastaan. On meidän kaikkien asia säilyttää Lapinjärvi elinvoimaisena. Tulevaisuuden kunta on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja. Erityisesti iloitsen kaikista teistä aktiivisista kuntalaisista, jotka olette osallistuneet ihmislähtöisen vanhustyön, ihmislähtöisten kotiin tuotettavien palveluiden sekä kunnan strategian työpajoihin. Kaikille avoimia työpajoja tullaan järjestämään vielä useita – toivottavasti tulette innolla mukaan. Jokaisen mielipide on arvokas. Ihmislähtöisen kunnan strategian laadintaa varten lähetämme tällä viikolla myös jokaiseen kotiin kyselyn, johon toivon saavani paljon vastauksia.

Toukokuussa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christina Mickos kävi Norjassa esittelemässä ihmislähtöisen kunnan mallia. Tällä viikolla norjalainen lehti kävi Lapinjärvellä tekemässä kunnastamme juttua. Ajatuksena onkin tuottaa myös kansainvälisesti kiinnostavia avauksia.  Ihmislähtöisyys on uusi tapa ajatella ja toimia. On mahtavaa huomata, että kunnastamme löytyy esimerkiksi poliittiselta kentältä näkemystä, uskallusta ja halua tehdä tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä. Aina ei ole ollut helppoa ja realismi on säilytettävä. Toisaalta vaikeatkin päätökset toimivat joskus maaperänä halulle kehittää asioita.

On kuitenkin hyvä olla pää pilvissä, vaikka jalat pysyisivätkin maassa. Suuria asioita tehdään vain unelmoimalla. Yhtenä hyvänä esimerkkinä haluan nostaa esille Robben Pikku Puutarhan, joka alkaa kehittää yhdessä japanilaisen teknologiayritys Fujitsu Limitedin kanssa kasvihuoneviljelyn pilviteknologiaa. Tällaista edelläkävijyyttä ei olisi kursailemalla saavutettu. Hienoa Robert! Kunta on mielestäni oikeastaan vain niin vahva kuin sen yritykset, muut yhteisöt ja ihmiset ovat. Vahvistakaamme siis toisiamme.  Ja kun jollain menee hyvin, hehkutetaan sitä sumeilematta.

Ihmislähtöisen kunnan syntyä voit seurata blogistamme: www.ihkulapinjarvi.blogspot.fi

Ihanaa kesää!

Tiina Heikka
Kunnanjohtaja


Lähettäjä
A Hildén