Uusi vuosi ja Lapinjärven uusi aika

Onpas teillä siellä hyvä meininki, olen kuullut useammankin tuttavan sanovan Lapinjärvestä kuluneen syksyn aikana. Ja pakko myöntää, että oikeassahan he ovat. Meillä on nyt todella hyvä kehittämisen tunnelma. Ensi vuoden talousarviota laadittaessa pidimme ohjenuorana ajatusta Lapinjärvestä edelläkävijänä. Ensi vuodelle onkin luvassa paljon kehittämistä ja aivan uusia juttuja koko maan perspektiivistä katsottuna.

Lapinjärvellä tehtiin vuonna 2014 palveluverkko- ja palvelutuotantosuunnitelmat. Samalla määriteltiin lähipalvelut sekä laatutaso Lapinjärven laatu 2020 -asiakirjassa. On aika edetä seuraavaan vaiheeseen. Osallisuus ja ihmislähtöisyys nousivat kantavina teemoina laatutyön yhteydessä esille. Lapinjärvestä tulee virallisesti Ihmislähtöinen kunta, missä palveluiden suunnittelu ja tuotanto toteutetaan ihmislähtöisesti. Ensimmäisenä toteutetaan Ihmislähtöinen vanhustyö -hanke, jossa uudistetaan niin hoitotyön näkökulma, palveluiden tuottaminen, kiinteistöt kuin tietojärjestelmätkin. Lapinjärvi toimii vanhustyön edelläkävijänä. Olemme saaneet hankkeeseen yhteistyökumppaniksi ihmislähtöisen vanhustyön edelläkävijän Taina Semin. Taina aloittaa vanhustyön henkilöstön valmennukset tammikuussa.

Talousarvioseminaarissa toivottiin erityisesti panostusta markkinointiin ja Lapinjärven tunnettavuuden lisäämiseen. Samoin kaivattiin uutta otetta elinkeinotoiminnan tukemiseen. Aikaisempien vuosien suuruinen määräraha aiotaan siis kohdentaa tarkemmin jo vuonna 2015 laadittavan markkinointi- ja elinvoimasuunnitelman mukaisesti. Lapinjärvi-brändiä tullaan kirkastamaan mm. yhdessä elintarvikealan yrittäjien kanssa.

Kunta osti itselleen vuonna 2014 niin kutsutun Metlan alueen tonttimaaksi. Erityinen maa-alue aiotaan suunnitella perinteisen puurakentamisen ja uudet innovaatiot yhdistäväksi alueeksi yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Kirjaston yläkertaan toteutetaan yhteisö itsensätyöllistäjille ja yrittäjille.  Yhteisöllisesti tehtävä yhteisö rakentuu pikkuhiljaa vuosien 2016 – 2018 aikana.

Ihmislähtöinen kunta ottaa järjestöt ja muut toimijat mukaan kunnan palveluiden kehittämiseen. Yhteistyöhön aiotaan panostaa etenkin sivistystoimessa.

Liiku ja voi hyvin -hanke osallistaa niin kunnan henkilöstön kuin kuntalaisetkin liikkumaan.

Kehittämiseen on pyritty löytämään määrärahat tehostamalla nykyistä toimintaa siten, että laatutaso pystytään säilyttämään hyvällä tasolla. Veroprosenttia ei nosteta vuonna 2016. Vuonna 2016 talousarvio on vielä alijäämäinen, mutta vuonna 2017 pääsemme nollatulokseen veronkorotuksen myötä. Toiveena on, että nyt vuodelle 2017 kaavailtu veroprosentin korotus pystytään välttämään kehittämistoimien myötä.

Saimme joulukuun puolivälissä mukavia uutisia. Saamme TE-toimiston avustuksen aivan uudenlaiseen työllistymistä tukevaan toimintaan, Taitopaikkaan. Taitopaikka on osaamisen ja rekrytoinnin pooli, valmennuskeskus. Taitopaikassa yhdessä yritysten kanssa tarjotaan työnhakijoille valmennusta ja koulutusta työllistymisensä tueksi. Alkuvuodesta rekrytoimme Taitopaikkaan työelämävalmentajat: isännän ja pehtoorin. Yritykset toimivat mentoreina Taitopaikassa ja sitä kautta rekrytoinnin kynnys madaltuu. Mikäli yritykselläsi on halukkuutta olla mukana Taitopaikan toiminnassa, ota yhteyttä minuun.

Paljon hyvää on siis tekeillä. Uusi vuosi aloittaa Lapinjärvellä edelläkävijyyden ja kehittämisen ajanjakson.

Kiitos henkilöstölle, luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille ja kaikille kuntalaisille mahtavasta vuodesta. Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2016. Nähdään!

Tiina Heikka
Kunnanjohtaja


Lähettäjä
eMedia