10.05.2019

Kuulutus, Porlammin kartano hakee maa-aineslain 4 ¤ mukaista lupaa

Kuulutus

Porlammin kartano, Pyhäjärventie 33, Porlammi, hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kiviaineksen louhinnalla ja murskaukselle.

Kuulutus

Hakemus

Asemapiirros

Pituusleikkaus

Poikkileikkaus


Lähettäjä
A Silfvast
09.05.2019
Tunnisteet: kungörelse, kuulutus