08.01.2018

Kuulutus Vaikuta vesiin-vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018-9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito

Kuulutus


Lähettäjä
A Silfvast
08.01.2018
Viimeksi muokattu
08.01.2018