04.08.2017

Koulut alkavat!

Lapinjärven kunnan peruskoulut esikouluineen aloittavat lukuvuoden 2017-18 toimintansa maanantaina 14.8.2017 klo 9.00.

Tietoja kuljetuksista Lapinjärven taksiasema 019-610550, Kenneth Tallberg 040-5129420.

Koulutilojen käyttövuorot on haettavissa 31.8.2017 mennessä. Hakemuslomakkeita on saatavissa kunnan kotisivuilta. Hakemukset tulee jättää asianomaisille kouluille.

Sivistystoimenjohtaja


Lähettäjä
M Toropainen
06.08.2009
Viimeksi muokattu
09.08.2017