18.2.2019 Hankintapäätös, henkilöstötutkimus, kunnanjohtaja

14.2.2019 Sponsorointisopimus: Peppi Siltala kunnanjohtaja

21.1.2019 Kirjaston huoltotie, tekninen johtaja

21.1.2019 Urheilukentän ajotie, tekninen johtaja

17.1.2019 Hankintapäätös /koulutukset, sivistystoimenjohtaja

16.1.2019 Tikli-alumiinitikkaat/hankintapäätös, tekninen johtaja

14.1.2019 Ruokapalveluvastaavan sijaisen palkkauspäätös, tekninen johtaja

10.1.2019 Hankintapäätös, yritysten kontaktointipalvelu, kunnanjohtaja

9.1.2019 Kunnantalon AD-palvelimen kahdennus, hallintojohtaja

9.1.2019 Korjauspäätös johtajaopettajan ja varajohtajan tehtävien määrääminen, sivistystoimenjohtaja

9.1.2019 Muutospäätös hankekoordinaattorin tehtävään, sivistystoimenjohtaja

8.1.2019 Varda-pääkäyttäjyyspäätös, sivistystoimenjohtaja

8.1.2019 Koski-pääkäyttäjyyspäätös, sivistystoimenjohtaja

Palkkauspäätös: Lastenhoitaja, sivistystoimenjohtaja

Palkkauspäätös: Lastenhoitaja, sivistystoimenjohtaja

Hankintapäätös: Laitehankinnat, sivistystoimenjohtaja

Palkkauspäätös: vt. Varhaiskasvatuspäällikkö, sivistystoimenjohtaja

Vuosisidonnainen lisän myöntäminen, sivistystoimenjohtaja

Hankintapäätös: Esimiesvalmennus, kunnanjohtaja

Hankintapäätös: Teknisen toimen laitehankinnat, tekninen johtaja

Pohjakartan hyväksymisoikeuden luovuttaminen, tekninen johtaja

Hankintapäätös: Automies-vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen Lapinjärvellä, kunnanjohtaja

Hankintapäätös: KoulutusOnline organisaation lisenssien hankinta, kunnanjohtaja

Virkavalinnan vahvistaminen, varhaiskasvatuspäällikkö