Tiedottaminen

Kunnan asioista tiedotetaan monella tavalla, mm. kunnan verkkosivuilla, sanomalehdissä ja paikallisradioissa. Kunnan ilmoitukset julkaistaan Loviisan Sanomat ja Östra Nyland sanomalehdissä, joskus lisäksi muissakin lehdissä.

Lisäksi ilmoitukset ja erilaiset kuulutukset ovat aina kunnan ilmoitustaululla, joka on kunnantalon aulassa. Kunnantalon ulkoseinässä on valaistu ilmoitustaulu, jossa kuulutuksia yms. voi lukea virka-ajan ulkopuolella.

Kunnan tiedottamisesta vastaavat asianomaiset hallintokunnat ja viimekädessä kunnanjohtaja.