Erityisluokanopettajan viran hakua on jatkettu ja hakuaika päättyy 21.4.2021 klo 12.00.

Hakuaika:                              24.3.2021-21.4.2021
Työ alkaa:                             1.8.2021
Palvelussuhteen tyyppi: vakituinen
Palkka:                                 OVTES
Työn luonne:                          kokoaikatyö
Tehtäväalue:                          erityisopetus

Hilda Käkikosken koulussa on haettavana erityisluokanopettajan virka. Luokka on tarkoitettu 0-6-luokkalaisille, erityisen tuen piirissä opiskeleville oppilaille. Erityisluokanopettaja työskentelee yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tarvittaessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti tästä hausta kelpoisten hakijoiden puuttuessa.

Tehtävässä edellytetään:

– monipuolista alkuopetusosaamista
– kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
– kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
– yhteistyökykyä luokanopettajien ja muun henkilökunnan kanssa
– tiimityöskentelytaitoja
– joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Lisätietojen antajat:

Rehtori Piia Siltala piia.siltala(at)lapinjarvi.fi puh. 044 581 8076
Sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen pia.aaltonen(at)lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisessä osoitteessa www.kuntarekry.fi
Työpaikka on avoinna myös te-palvelut.fi (mol).