AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON JA PERUSKORJAUKSEEN

Kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoa varten vuodelta 2020 ovat haettavissa 31.3.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä tilinpäätös vuodelta 2020 ja tilintarkastajien lausunto sekä ote kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee tiekunnan toimitsijoiden valinta.

Kunnan avustukset yksityisteiden peruskorjausta varten vuodelle 2022 ovat haettavissa 30.6.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjallisiin hakemuksiin on liitettävä kustannusarvio ja aikataulu.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tien tiedot ovat kansallisessa tie- ja katuverkoston tietojärjestelmässä (Digiroad).

Hakemukset on lähetettävä osoitteella Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A , 07800 Lapinjärvi.

Lapinjärvi 19.2.2021
Tekninen lautakunta

Kunnossapitohakemus
Peruskorjaushakemus