Avoimia virkoja/VANHUSTYÖN PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lapinjärven kunta
Hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen uutta

VANHUSTYÖN PALVELUPÄÄLLIKÖÄ

Kunnan vanhuspalvelut koostuvat vanhainkoti Honkahovista, tehostetun palveluasumisen yksiköstä ja kotihoidosta. Loviisan kaupunki ja Lapinjärvi muodostavat yhteistoiminta-alueen, jossa Loviisan kaupunki huolehtii isäntäkuntana perusterveydenhuollosta ja muista sosiaalipalveluista kuin vanhuspalveluista. Lisäksi kunta ostaa palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja on jäsenenä toimintaa hoitavissa kuntayhtymissä. Vanhustyön toiminta-ajatuksena on edistää vanhusten hyvinvointia, terveyttä ja mahdollisuutta elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja tutussa ympäristössä. Kunnan vanhuspalveluissa on tällä hetkellä 28 virkaa/toimea.

Vanhustyön palvelupäällikön tehtäviä ovat kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen koordinointi, vanhustyön esimiestehtävät ja kehittäminen ja omana toimintana tuotettavien vanhuspalvelujen johtaminen yhdessä hoitotyötiimin (3 sairaanhoitajaa) kanssa. Tarvittaessa palvelupäällikkö osallistuu myös hoitotyöhön sijaistamalla. Palvelupäällikkö toimii lisäksi esittelijänä perusturvajaostossa ja kuuluu kunnan johtoryhmään.

Virka täytetään 1.5.2015 alkaen.

Edellytämme

-soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa
-käytännön hoitotyön edellyttämää koulutusta
-kehityshakuisuutta
-molempien kotimaisten kielten taitoa

Eduksi katsotaan
-kokemus hoitotyöstä
-johtamisosaaminen
-tiimityöskentelytaidot

Hakemukset osoitetaan Lapinjärven kunnanhallitukselle osoitteella Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”Vanhustyön palvelupäällikkö”. Hakemusten on oltava perillä 14.4.2015 klo 12.00.

Palkkaus KVTS:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksen. Koeaika 4 kk.

Virkaa koskeviin kysymyksiin vastaavat vs. kunnanjohtaja Susanne Sjöblom, (019) 510 8628 tai perusturvajohtaja Görel Fabritius, (019) 510 8638.

Lapinjärvellä 25.3.2015
Kunnanhallitus