Tontinvarauslomake

Sopivan tontin löydyttyä tehdään kirjallinen tontinvaraus, joka palautetaan lomakkeen alalaidassa olevaan osoitteeseen. Varausmaksu on 100 euroa joka laskutetaan erikseen. Sitä ei palauteta, vaikka rakennushanke raukeaisikin. Varausaika on 6 kk.

Varauksen voimassaoloaikana haetaan rakennuslupaa. Kun lupahakemus on jätetty Loviisan rakennusvalvontatoimistoon, Tekninen keskus, PL 11, 07901 LOVIISA tehdään vuokrasopimus. Kun rakennustyöt on saatettu hyvälle alulle, voidaan tehdä tonttikauppa.

Ennen tontin varaamista kannattaa olla yhteydessä rakennustarkastajaan, ja varmistus vielä rakennusluvan ehdoista kyseiselle rakennuspaikalle. Rakennusluvan käsittelyaika on kaksi kuukautta.

Lupa-asiat rakennustarkastaja Rolf Weckman puh 0400 778 705, Rakennusvalvontatoimisto Loviisa

Pyydän saada varata seuraavan tontin rakentamista varten

OmakotitontinTeollisuustontin