Liikuntapaikka -avustukset

Liikuntapaikka-avustukset

Liikuntapaikka-avustuksia myönnetään liikuntapaikkojen vuosittaiseen kunnossapitoon, käyttökustannuksiin sekä paikallisten liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin. Avustusta jaetaan hyväksyttyjen kulujen perusteella kuittia vastaan.

Avustushakemus