Liikunnan ja kulttuurin palkitsemissäännöt

VUODEN URHEILIJAN, NUOREN URHEILIJAN, KULTTUURIHENKILÖN JA KUNNON KUNTALAISEN PALKITSEMINEN

1 § Sivistyslautakunta palkitsee vuosittain harkintansa mukaan vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijan, kulttuurihenkilön sekä Kunnon Kuntalaisen.

2 § Palkittavan urheilijan tulee olla henkikirjoitettuna Lapinjärvellä 1.1. palkittavana vuonna.

3 § Palkitseminen tapahtuu urheiluseuran, yhdistyksen tai kuntalaisen kirjallisesta esityksestä.

4 § Palkittavan urheilijan on noudatettava Suomen antidopingtoimikunnan ADT ry:n säännöstöjä.

5 § Mikäli vuoden urheilijaksi valittava henkilö on alle 18-vuotias, vuoden nuorta urheilijaa ei valita silloin erikseen.

6 § Vuoden urheilija palkitaan 200 € stipendillä. Vuoden nuori urheilija palkitaan kuntosalin vuosikortilla.

7 § Kunnon Kuntalainen -tunnustuksella korostetaan kunto-, ja terveysliikunnan merkitystä sekä terveitä elämäntapoja. PHLU antaa korvauksetta mitalin ja diplomin. Kunnon kuntalaisen palkitsemiskriteereinä ovat mm. oman kunnon esimerkillinen hoitaminen ja se, että henkilö omalla toiminnallaan edistää muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia.

8 § Sivistyslautakunta myöntää harkintansa mukaan kulttuuripalkinnon tunnustuksena merkittävästä ansioista taiteen ja Lapinjärven kunnan taide-elämän hyväksi. Kulttuuripalkinnon saaja palkitaan 200 €:n stipendillä.