Avustukset, liikunta ja kulttuuri

AVUSTUKSET

Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja paikallisten yhdistysten osallistumista. Lapinjärven sivistyslautakunta myöntää avustuksia lapinjärveläisille nuoriso-, liikunta- ja kulttuurityötä tekeville aatteellisille yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille. Avustusta voidaan myöntää myös ulkokuntalaisille yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa Lapinjärvellä.

Sivistyslautakunta on vahvistanut avustusten jakoperusteet ja liikunnan palkistemisperusteet 5.3.2014.
Avustukset ovat haettavana kahdessa erässä: Toiminta- sekä kotiseutu ja museoavustukset ovat haettavana keväällä. Talkoo-, hankinta-/korjaus-, liikuntapaikka- ja koulutusavustukset ovat haettavana syksyllä. Tarkoista hakupäivämääristä ja tiedottamisesta päättää sivistyslautakunta julistaessaan avustukset haettaviksi. Kunkin avustuksen ehdoton myöntämisedellytys on hakemuksen saapuminen Lapinjärven kuntaan määräaikaan mennessä (myös postileima kelpaa).

Avustusta ei myönnetä:

­ -verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. seurakunnalle.
­ piirijärjestölle.
­ -katto-organisaatiolle.
­ -niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta.
­ -koulujen järjestämään toimintaan.