Aluevaalit 2022

Vuoden 2022 ALUEVAALIT

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Valittavien aluevaltuutettujen lukumäärä vuoden 2022 aluevaaleissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on 59 valtuutettua.

Lue lisää aluevaaleista Vaalit.fi-sivustolta.

Lue Itä-Uudenmaan hyvinvointialueesta lisää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sivustolta.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo,

Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi,

ke 12.1.- to 13.1 klo 9-16,

pe 14.1. klo 9-14,

la 15.1. – su 16.1. klo 10-14,

ma 17.1. klo 9-17

ti 18.1. klo 9-16.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa ilmoitetaan ko. laitoksessa julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestämään tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 klo 16.00 osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, puh. (019) 510 860. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalon yhteispalvelupisteestä.

Vaalipäivän äänestys

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

Lapinjärven eteläinen äänestysalue Heikinkylän entinen paloasema

Lapinjärven keskinen äänestysalue Kunnantalo

Lapinjärven läntinen äänestysalue Porlammin Taitotalo

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue Pukaron nuorisoseurantalo

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Koronaohjeita äänestäjille aluevaaleissa

Vaalit tullaan järjestämään tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä.

Äänestäjille jo tutuksi tulleet varotoimet, kuten käsihuuhde, maski ja väljempi jonotus, ovat käytössä tarvittaessa myös aluevaaleissa.
Vaalit.fi-sivustolta löytyy tarkempia koronaohjeita.

Lisätietoja vaaliasioissa antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Susanne Sjöblom puh 040 577 5336 tai etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi

Lapinjärven keskusvaalilautakunta