Asemakaavaehdotus joka koskee Stenålderin aluetta Vasarankylässä nähtävillä kunnantalolla

ASEMAKAAVAEHDOTUS

Ehdotus asemakaavaksi, joka koskee kortteleita 122-124 Vasarankylässä (Stenålderin alue) ase-tetaan nähtäville 20.2.2012- 21.3. 2012 väliseksi ajaksi. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksensa kunnanhallitukselle osoitettuna nähtävillä oloaikana. Kaavaehdotus  Kaavaselostus