ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 27.1.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 1.2.2021-28.2.2021.

ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 0102-2802

Liite 1 ohje OKM_THL