Aluehallintoviraston päätös 5.1.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien
alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet
ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta
(liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 11.1.2021-31.1.2021.

Katso koko päätös tästä: ESAVI päätös TTL 58 § HUSalue 1101-31012021 FINAL

Liite 1 ohje OKM_THL